Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Yayınlanma Tarihi : 8 Ağustos 2019

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası, herkesin başına gelebilecek kazalara yönelik olarak güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Hastalık harici ve kişinin kendi iradesinin dışında gelişen, kaza niteliği taşıyan durumlarda devreye giren bu sigorta, sigortalıyı ve yakınlarını teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Hasarları Karşılar?

Bir hasarın, bu sigorta kapsamında karşılanması için “kaza” olarak tanımlanabilmesi gerekmektedir. Ani, beklenmedik ve sigortalının iradesi dışında, dışarıdan bir etkiyle gerçekleşen hasarlar bu sigortanın kapsamında girmektedir.

 

Sadece trafik kazaları değil, kişinin başına gelebilecek her türlü kaza, tamamen veya kısmen bu poliçe tarafından teminat altına alınır.

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Sunar?

Ferdi kaza sigortasının sunduğu teminatları, kazanın sonucunda ortaya çıkan hasarlara göre adlandırılır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalanmış kişinin kaza sonucunda derhal veya kazayı takip eden bir yıl içerisinde kazadan kaynaklanan bir arıza sebebiyle vefat etmesi durumunda ödenen teminattır. Sigortalının vefatı halinde poliçede belirtilen lehtarlara, bunlar belirtilmedi ise yasal varislerine ölüm tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kazayı takip eden 2 yıl içerisinde kazaya bağlı bir sebeple sürekli sakatlık yaşaması durumunda ödenen tazminattır. Daimi maluliyetin kesinleşmesi halinde, tıbbi giderler ve çalışma gelir kaybı, sigorta şirketi tarafından sigortalının kendisine ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı

Sigortalanmış kişinin, kaza sebebiyle oluşan hastane, ilaç, ameliyat gibi masraflarının bir yıl süresince sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlayan teminattır. Sigortanın bu teminatı, poliçede belirtilen “tedavi masrafları” meblağına kadar öder.

Ferdi Kaza Sigortası Süresi

Ferdi kaza sigortası, diğer birçok poliçe türü gibi 1 yıllık bir sigortadır. 18-64 yaş aralığındaki herkes bu sigortadan faydalanabilir.

 

Poliçe tarafından karşılanan kaza türleri, kaza olarak değerlendirilmeyen hasarlar, poliçeye ekletilebilecek ek teminatlar gibi detaylara “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?” yazımızdan ulaşabilirsiniz.