Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Sunar?
Yayınlanma Tarihi : 22 Ağustos 2019

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Sunar?

Ferdi kaza sigortası, herkesin başına gelebilecek günlük kazalara karşı güvence sağlayan, oldukça avantajlı ve gerekli bir sigorta türüdür. Ferdi kaza sigortası ile ölüm, yaralanma, yaralanma durumunda ortaya çıkan hastane ve sağlık masrafları ve kalıcı sakatlık durumlarına karşı maddi tedbir alınabilir.

 

Bir hasarın ferdi kaza sigortası kapsamında değerlendirilebilmesi için “kaza” olması gerekmektedir. Yani hasar sigortalının iradesi dışında, dışarıdan ve ani bir şekilde gerçekleşmelidir. Bu yolla ortaya çıkan hemen her bedensel zarar, ferdi kaza sigortası kapsamındaki teminatlar ile güvence altına alınmıştır.

Önemli Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Ferdi kaza sigortası kapsamında sunulan teminatlar, sonuçlarına göre 4 ana başlıkta değerlendirilebilir. Bu teminat türleri, kazanın gerçekleşmesinin ardından takip eden sürece göre ad ve nitelik de değiştirebilir. Örneğin, yaşanan bir kaza sonucunda kalıcı bir bedensel hasar olmaz ise, bu durumda tedavi masrafları ile geçici iş göremezlikten kaynaklanan masraflar karşılanır. Ancak kaza sonucunda ortaya çıkan hasar sebebiyle, ilerleyen bir tarihte başka bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa ve bu da kalıcı sakatlığa sebep olursa, bu durumda kalıcı sakatlık teminatı devreye girer.

 

Ferdi kaza sigortasının teminatları aşağıdaki gibidir:

 

Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sonucu Ölüm Klozu

 

Sigortalının, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında tanımlanan bir kazanın gerçekleşmesi sonucu vefatı halinde devreye girer. Bu kloz ile sigortalının poliçede belirtilen lehtarlarına, bu yoksa yasal varislerine, poliçede belirtilen sigorta bedeli kadar tazminat ödemesi yapılır.

 

Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık Klozu

 

Ferdi kaza sigortası genel şartlarında belirtilen kazalardan birinin gerçekleşmesi sebebiyle, sigortalının kalıcı sakatlık durumuyla karşı karşıya kalması halinde kendisine, poliçede belirtilen limitler ve ferdi kaza sigortası genel şartları belgesi kapsamında sürekli sakatlı tazminatı ödenir.

 

Eğer kazayı yaşayan ve kalıcı sakatlık durumuyla karşı karşıya kalan sigortalı 15 yaşını doldurmamış birisi ise hayatta kalması durumunda, mağdura verilen sürekli sakatlık tazminatı 10 yıl boyunca eşit şekilde bölünerek kendisine aylık gelir olarak verilir. Sigortalı, 10 yıllık müddet dolmadan 15 yaşını doldurursa, kalan tazminat miktarının tamamı ödenir.

 

65 yaşını geçen sigortalılar için kalıcı sakatlık teminatı, kaza sonucunda ölüm teminat limitinin %10’unu geçemez. Sigorta dahilinde, kalıcı sakatlık durumunda sigorta bedelinin tamamının ödenmesi durumunda, sözleşme sonlanır ve sigorta şirketinin üzerinde hiçbir yükümlülük kalmaz.

 

Ayrıca aşağıdaki iki teminat da ek sözleşme ile ferdi kaza sigortası poliçesine eklenebilir.

 

Ferdi Kaza Sigortasında Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Klozu

 

Ferdi kaza sigortası, yaşanan bir kaza sonucunda ortaya çıkan ölüm ve kalıcı sakatlık durumları için kullanılan bir poliçe olsa dahi, geçici sakatlık ve yaralanmalarda ortaya çıkabilecek hastane ve tedavi masrafları da sigorta kapsamına eklenebilmektedir.

 

Bu teminat ile tedavi için harcanan doktor ücreti, cerrahi işlemler; ilaç, tahlil ve röntgen gibi görüntüleme araçları ile diğer tedavi masrafları faturalar ile belgelendiği takdirde, poliçede belirtilen limitlere uygun olarak sigorta tarafından karşılanır.

 

Ferdi Kaza Sigortasında Geçici İşten Yoksun Kalma Klozu

 

Yaşanan kaza sonrasında sigortalının geçici bir süre iş göremez durumuna düşmesi durumunda, ortaya çıkan maddi gelir kaybı da ferdi kaza sigortası teminatları ile güvence altına alınmaktadır. Sigortalı, poliçede tanımlanan kazalardan biri sebebiyle iş göremez duruma gelirse, poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olarak, 200 güne kadarki iyileşme süreçlerinde kendisine gündelik tazminat ödenir. Sigortalının kısmen çalışabilecek duruma gelmesi halinde, tam iyileşmeye kadar gündelik tazminat yarıya indirilerek ödenmeye devam edilir. Geçici işten yoksun kalma teminatı, 15 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaş ve üzeri sigortalıları kapsamaz. Ayrıca bu teminat, minimum 7 günlük muafiyet içerir.

 

 

Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat ferdi kaza sigortası teklifleri alabilir, bunları teminat ve fiyat bakımından kolayca karşılaştırabilirsiniz.