Güvence Hesabı Nedir?
Yayınlanma Tarihi : 5 Haziran 2019

Güvence Hesabı Nedir?

Ülkemizde bazı sigorta türleri, yasalar tarafından toplum yararına zorunlu kılınmıştır. Örneğin, trafik sigortası, yaşanabilecek kazalarda kusuru olmayan tarafın hasarını güvence altına almaktadır. Böylece trafikte seyreden her sürücünün, yolcuğunu güven içinde sürdürmesi amaçlanmıştır.

 

Ancak bazen yaşanan kaza veya hasarda, sorumlu tespit edilemediğinde veya sorumlunun bu riskle ilgili sigortası olmadığında mağdura tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Güvence hesabı, tam olarak bu durumlarda, bedeni hasarları teminat altına almaktadır.

Güvence Hesabı Neleri Karşılar ?

Güvence hesabı, kapsamı dahilindeki zorunlu sigorta türlerinin sağladığı güvencelerden bedeni hasarla ilgili olanları karşılayan ortak bir havuz olarak düşünülebilir. Kalıcı sakatlık halinde mağdura “sakatlık tazminatı”, ölüm durumunda da vefat edenin varislerine “destekten yoksun kalma tazminatı” ödenmektedir.

 

Güvence hesabı aşağıdaki durum ve riskleri teminat altına alır:

 • Kişinin, bedeni zarar görerek mağdur olduğu fakat sigortalının belirlenemediği durumlar. Örneğin, bir aracın yayaya çarpıp kaçması ve sürücünün bulunamaması durumunda güvence hesabı devreye girer.
 • Sigortasını yaptırmamış olanların sebep olduğu ölüm ve kalıcı sakatlıklar. Bu durumlarda, rizikonun gerçekleştiği tarihte ilgili sigortanın teminat tutarları dikkate alınmaktadır.
 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat limitleri arasında bir fark olması halinde, bu fark da bu hesap tarafından karşılanır.
 • Güvence hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalarla sınırlı olarak, poliçeyi hazırlayan sigorta şirketinin mali bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak ilgili branşlarda sigortacılık ruhsatının iptal edilmesi veya şirketin iflası halinde mağdurlara güvence hesabı ödeme yapar.
 • Çalıntı veya gasp edilmiş bir aracın sebep olduğu kazalar da bu hesap tazminat öder.

Güvence Hesabının Kapsadığı Sigortalar

Güvence hesabının teminat altına aldığı sigorta türleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Trafik sigortası olarak da adlandırılan bu sigorta türünün kapsamındaki hasarlar, güvence hesabı tarafından da teminat altına alınmıştır.
 • Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Şehirler arası veya şehir içi taşıma yapan firmaların, yaptırması zorunlu olan bu sigortayı ihmal etmesi halinde; yolcuların yaşayacağı bedeni hasarlar güvence hesabı teminatı altındadır.
 • Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Güvence Hesabından Nasıl Tazminat Alınır?

Mağdurların tazminat talebiyle güvence hesabına başvurabilmesi için kaza veya hasarın güvence hesabı kapsamındaki zorunlu sigorta türlerinden birinin alanına girmesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında kazadan zarar gören kişiler aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunabilirler.

 

Kalıcı sakatlık durumunda,

 

 • Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,
 • Hastane raporunun aslı veya onaylı bir örneği,
 • Kalıcı sakatlıkta engel oranını gösteren hastane heyet raporu aslı veya onaylı örneği,
 • Eğer olay yargıya taşındı ise mahkeme kararı,
 • Kaza ile ilgili diğer tüm belgeler,

 

Ölüm durumunda ise

 

 • Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,
 • Olay yargıya taşındı ise mahkeme kararı,
 • İlgili makamların hazırladığı ölüm raporu,
 • Vefat eden kişinin, olay tarihindeki güncel gelir belgesi ve mesleği,
 • Veraset ilamı ile birlikte aile nüfus kaydı örneği,
 • Kazaya dair diğer tüm belgeler.