Güvence Hesabı Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?
Yayınlanma Tarihi : 12 Eylül 2019

Güvence Hesabı Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Güvence hesabı, trafik sigortası kapsamına giren bazı kazalarda, sorumlunun tespit edilememesi ve sigorta yaptırmamış olması gibi durumlarda mağdurların hukukunu güvence altına alan sigorta türüdür. Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca güvence hesabının teminat altına aldığı rizikolar aşağıdaki gibidir:

 

 • Sigortalının tespit edilemediği durumlarda, mağdurun bedensel zararları ve bunlardan kaynaklanan harcamalar,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarlarına göre sigortasını yaptırmamış olanların sebep olduğu hasarlar,
 • Sigorta şirketinin mali zayıflık sebebiyle ilgili branşlarda ruhsatının iptal edildiği veya şirketin tamamen iflas ettiği durumlarda, ödeme taahhüdü verdiği maddi ve bedeni zararlar,
 • Gasp edilen veya çalınan bir araçla, kanun uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, çalanın sebep olduğu hasarlar,
 • Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türk Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yapılan ödemeler.

 

Güvence Hesabının Ödeme Yapmadığı Durumlar

Güvence hesabı trafik sigortası kapsamında teminat ile güvence altına alınan zararların yalnızca bedeni olanlarında güvence sağlamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki hasarlarda güvence hesabı ödeme yapmaz:

 

 • Park halinde bir araca çarpılması ve çarpan aracın plakasının teşhis edilememesi,
 • Her türlü manevi zararlar,
 • Sigorta şirketinin iflası veya ruhsatının iptal edilmesi durumları haricinde, bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zarar,
 • Kazaya sebep olan aracın sürücüsünün veya mal sahibinin zararları,
 • Motorlu aracı çalanlar, gasp edenler ve bunlara yardımcı olanlar ile yasa dışı durumu bilerek araca binenlerin zararları,
 • Motorlu araçların yarış maksatlı kullanılması ve bu yarışın gerektirdiği sigortanın yapılmamış olması durumunda ortaya çıkan bedeni zararlar,
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan şirketlerin rücu talepleri.

 

Güvence hesabı hakkında daha fazla bilgiye Güvence Hesabı Nedir? yazımızdan ulaşabilirsiniz.