Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?
Yayınlanma Tarihi : 1 Nisan 2019

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalılar ile sigorta tahkim sistemine üye olan sigorta şirketleri arasında oluşan anlaşmasızlık ve uyuşmazlıkların çözülmesi için devreye giren kurumdur.  5684 sayılı kanunun 30. maddesi uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları, alanında profesyonel hakemler tarafından hızlı ve adil bir şekilde çözümlemekle sorumludur.

 

Mahkeme süreçlerinden daha kolay olması ve daha hızlı sonuç vermesi sebebiyle Sigorta Tahkim Komisyonu son yıllarda özellikle araç sahipleri tarafından sıkça tercih edilmektedir. En fazla 4 ay içerisinde söz konusu uyuşmazlık hakkında karar açıklama zorunluluğu olan komisyon, işlem süresi, maliyeti ve uzmanlık bakımından hem sigortalılar hem de sigorta şirketleri tarafından güven duyulan bir kurumdur.

 

Uyuşmazlığın tarafları arasında aksi yönde bir anlaşma sağlanmadıkça, komisyonun açıkladığı karar birinci derecede geçerliliğe sahiptir. 5.000 TL’yi geçmeyen tazminat kararların sigorta şirketlerinin karara itiraz hakkı bulunmazken, bu miktarın üzerindeki bedeller için itiraz edebilirler. 40.000 TL’nin üzerindeki meblağlar için ise temyiz yolu açıktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Komisyona yapılan başvuruların büyük bir kısmı trafik sigortası ve kasko türlerinde olsa da sigortalı, poliçesini düzenleyen şirket ile yaşadığı her uyuşmazlık için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılabilir. Komisyona başvuru yapılabilmesi için sigortalının yaşadığı sorunu öncelikle sigorta şirketi ile çözmeyi denemesi fakat sonuç alamaması gerekmektedir.

 

Örneğin, bir trafik kazası hasarı sonrasında gerekli tazminatın kısmen veya tamamen yanlış uygulandığını düşünen sigortalı, öncelikle poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ile iletişime geçmelidir. Eğer gelen cevap sigortalı için tatmin edici değilse veya 15 gün içerisinde çözüme yönelik herhangi bir cevap gelmemişse sigortalının, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkı doğar.

 

Sigortalının komisyona başvuru yapabilmesi için sigorta şirketinin komisyona üye olması gerekmektedir. Türkiye’deki sigorta şirketlerinin %95’i aktif olarak komisyona üyedir. Fakat hasarın, sigorta şirketinin komisyona üyeliğinden sonra gerçekleşmesi gerekmektedir. Şirket, komisyona üye değilken yaşanan hasarlar ve sonrasındaki tazminat süreçleri komisyona taşınamamaktadır.

 

Ayrıca konuyla ilgili itirazın mahkemeye, Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da hukuk usulü muhakemeleri kanunu kapsamında tahkime ulaşmamış olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru formu doldurularak süreç başlatılır.

 

Gerekli belgeler posta yolu ile komisyona ulaştırıldıktan sonra 15 gün içerisinde Sigorta Tahkim Komisyonu, ilgili başvurunun kurumun yetki alanı içinde olup olmadığına karar verir. Eğer bu konuda karar olumlu olursa uzman hakem tarafından çalışmalar başlar ve en fazla 4 ay içerisinde karara bağlanır.

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmak için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

  • Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve ıslak imzalı olmalıdır
  • Sigorta şirketinin itirazı reddettiğine dair veya 15 gün içerisinde geri dönüş yapmadığına dair delil niteliğinde belge.
  • Ziraat Bankası’na yatırılan başvuru ücreti makbuzu. Başvuranın adı ve soyadı dekondun açıklama kısmında yer almalıdır.
  • Komisyona yapılan itirazı destekleyebilecek diğer tüm belgeler. Kaza Tespit Tutanağı veya hasar anında çekilen fotoğraflar gibi çeşitli belgeler kullanılabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücretleri

Sigorta Tahkim Komisyonu, bağımsız ve alanında uzman hakemler tarafından uyuşmazlıkların karara bağlandığı bir kurumdur. Başvuru esnasında sigortalının başvuru ücreti yatırması gerekmektedir. Eğer komisyon, sigortalığı haklı bulur ise, ödenen bu miktar sigorta şirketinden alınacak tazminat ile birlikte iade edilmektedir.

 

Komisyona yapılan başvurularda 5.000 TL’ye kadar 100 TL başvuru ücreti talep edilmektedir. Miktar arttıkça başvuru ücreti de artar. 20.000 TL’den sonra, uyuşmazlık tutarının %1.5’i (350 TL’nin altına düşmemek kaydıyla) başvuru ücreti olarak talep edilmektedir.

 

Uyuşmazlığa Konu Olan MiktarBaşvuru Ücreti
5.000 TL'ye kadar100 TL
5.001-10.000 TL arası250 TL
10.001-20.000 TL arası350 TL
20.001 TL ve üzeriUyuşmazlık tutarı üzerinden %1.5 (En az 350 TL)

Sigorta Tahkim Komisyonu İtirazı Nasıl Yapılır?

Karıştığınız bir kaza sonucunda sigorta şirketinizin gerekli ödemeyi yapmadığını veya kusur oranlarını yanlış değerlendirdiğini düşünüyorsanız Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak delillerin tekrar değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Kaza sonrasında aracınızın kaybettiği değerin Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla nasıl tazmin edileceği hakkında “Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun başvuruları neticelendirdiği kararlarına da itiraz etmek mümkündür. 5.000 TL ve altında tazminatlara karar verildiğinde, uyuşmazlığın her iki tarafı için de itiraz mümkün olmamaktadır. 5.000 TL üzerindeki tazminatların söz konusu olduğu durumlarda her iki tarafta bir defaya mahsus olarak karara itiraz edebilmektedir. Bu itiraz, yine posta yoluyla, kararın açıklanmasını takip eden 10 iş günü içinde yapılmalıdır. Kurumun internet sayfasından alınan itiraz başvuru formu doldurulduktan sonra, itiraz başvuru ücreti kurum hesabına yatırılır ve ardından dekont ve itiraz başvuru formu posta yoluyla kuruma gönderilerek başvuru tamamlanır.

 

Yapılan itirazlar süreye ve usule uygun olmadığında komisyon tarafından reddedilerek başvuru ücretinin %90’ı iade edilir. İtiraz süresi konusunda, başvuru dosyasının PTT kayıtlarına geçtiği tarih baz alınmaktadır. Süre ve usule uygun olarak yapılan itirazlar 3 kişilik İtiraz Hakem Heyeti tarafından kabul edilir ve iki aylık yasal süre sonucunda karara bağlanır. 40.000 TL’yi aşan tazminatlarda tarafların itiraz hakkı saklı olmakla beraber, temyize gitme hakkı da bulunmaktadır.