Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme
Yayınlanma Tarihi : 26 Nisan 2019

Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme

Trafik sigortasında prim belirleme standartlarına yeni bir hüküm eklendi. Artık trafik kurallarını ihlal eden ve bu yüzden trafik cezası alan sürücüler daha fazla prim ödeyebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımladığı Yönetmelik’e yapılan ekleme ile uygulamaya giren hükme göre, trafik sigortası primleri belirlenirken sürücülerin ceza puanları prim miktarı üzerinde etkili olabilecek.

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen “Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.” fıkrası ile trafik kuralları ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarının sigorta primini yükseltmesinin önü açılmış oldu.

 

Trafik sigortası, özü itibariyle, yaşanabilecek kazalarda karşı tarafın hasarlarını teminat altına alıyor. Yani, Türkiye’de trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu tutulan bu sigorta, kusuru olmaksızın bir kazaya karışmış olan sürücülerin hasarlarını güvence altına alıyor. Bu sigorta dahilinde, daha sık kaza yapan sürücülerin daha çok, daha ender kaza yapan sürücülerin ise daha az prim ödemesi temeline dayalı azami prim sistemine ise 2017 yılında geçilmişti. 2017 yılından itibaren tüm sürücüler için kusurlu olarak karıştıkları kaza miktarına göre bir basamak belirleniyor ve sürücüler bu basamağın üst limitinden daha fazla sigorta primi ödemiyorlardı. Basamak tarifesi hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Yeni düzenleme ile birlikte, sürücünün bulunduğu basamak değerlendirilirken, sadece karıştığı kazalar değil, trafik kuralları ihlallerinden dolayı aldığı trafik cezaları ile ceza puanı da dikkate alınabilecek. Ayrıca eğer sürücünün bir trafik kuralı ihlali sebebiyle ehliyetine bir süre el konuldu ise, el konulma süresi ve nedeni de basamak tarifesi ve dolayısıyla sigorta prim tutarı üzerinde etkili olacak.