Eksik Sigorta Nedir?
Yayınlanma Tarihi : 3 Ocak 2019

Eksik Sigorta Nedir?

Eksik sigorta, kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin, sigorta edilen aracın hasara uğradığı andaki değerinden eksik olması durumuna denir. Yani araç bedelinin gerçek bedelinin altında olması durumudur. Kasko poliçenizde eksik sigorta olması ve bir hasar oluşması sonucunda sigorta şirketi, hasar tazminatınızı eksik öder. Örneğin, aracınızın pert olması halinde sigorta şirketiniz kasko poliçenizde yer alan eksik sigorta bedeli kadar ödeme yapacaktır.

 

Sigorta yaptırırken herkesin isteği en iyi ve en doğru hizmeti almaktır. Sigorta hizmetinin başarılı olması için sigorta şirketinin ve sigortadan yararlanacak kişinin karşılıklı olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Kasko sigortası yaptırırken kişinin isteklerinin tam anlamıyla karşılanması herhangi bir hasar durumunda tüm masrafların sigorta yaptıran kişiye ödenmesiyle gerçekleşir. Sigorta teklifleri hazırlanırken ideal bir tazminat tutarının belirlenmesine özen gösterilmelidir. Peki, bu özen gösterilmezse ne gibi durumlar meydana gelmektedir?

 

Örneğin, 120 TL bedelindeki araç aksesuarınız hasar gördü ve poliçenizde 100 TL üzerinden sigorta edildiği yazılı görünüyor. Böyle bir hasarda ödemeye esas olan bedel 100 TL olacaktır. Kısmi hasarlardaysa eksik olan tutar kadar ödeme alınabilir. %20 eksik sigorta örneğinden devam edersek kısmi hasar olduğunda 20 TL ödenmesi gereken bedel, 16 TL olacaktır. Kasko poliçenizi satın alırken hasar ikame zeyili (Sözleşmede yapılmış olan değişiklikleri belirtmek üzere hazırlanmış olan ek poliçedir.) teminatını seçmemiş olabilirsiniz. Teminatı seçmediğiniz halde hasar tazminatı en hızlı şekilde sigorta şirketi tarafından ödenir. Ödenen tutar, aracın sigorta bedelinden düşer. Böylece aracınız eksik sigorta bedeli ile devam eder.

 

Böyle bir sorun yaşamamak için çeşitli önlemler almak mümkündür. Hasar durumunda hasar tazminatının eksik ödenmemesi için poliçeye araç aksesuarlarını eklemek unutmamak gerekir. Ayrıca araç rayiç değeri ile aracın değerini piyasa değerine uygun tanımlatarak güncellemek de hasar tazminatının tam olarak ödenebilmesi açısından önem taşır. Kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin, sigorta edilen aracın hasara uğradığı andaki değerinden düşük olabileceği gibi aşkın olma durumu da söz konusudur.

Aşkın Sigorta Nedir?

Aşkın sigorta, tazminat poliçelerinde devreye giren bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin, gerçek ve makul değerinin üstünde olmasına denir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesi olmakla birlikte farklı sebeplerle sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilmektedir. Ancak sigorta şirketi bir hasar halinde o malın gerçek değerini ödemekle yükümlü olduğu için sigorta yaptıran kişi olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda poliçenizi yaptırırken sizler için en uygun kasko ve trafik sigortası tekliflerini Tamoniki.com üzerinden inceleyebilirsiniz.