Kaskoda İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı
Yayınlanma Tarihi : 21 Mayıs 2019

Kaskoda İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

Kasko sigortası, sürücülerin araçlarını korumak için tercih ettiği, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Trafik sigortası, yaşanabilen kazalarda karşı tarafın hasarını güvence altına alırken kasko, araç sahibine yönelik bir teminat sağlar. Trafik kazalarında ortaya çıkabilecek hukuki süreçler de trafik sigortası kapsamındadır. Ancak zorunlu trafik sigortasının sunduğu teminat limitleri, hukuki süreç sonunda netleşecek tazminatları her zaman karşılamayabilir. Bu noktada kasko poliçesinde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girer.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

İhtiyari mali mesuliyet sigortası, kasko poliçelerinde bulunan ve teminat limiti ihtiyaca yönelik olarak değiştirilebilen bir teminat türüdür. Artan mali mesuliyet sigortası ve yüksek hadli mali mesuliyet sigortası da denilen bu sigorta ile, trafik sigortasının mali sorumluluk teminatını aşan tazminatlar kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

 

Kasko poliçelerinde genellikle “İMM Sigortası” olarak geçen bu teminat ile sürücüler kusurlu olarak karıştıkları kazalarda, ödenmesi gerekebilecek tazminatların yüksek olması durumunda kendilerini güvence altına almış olurlar. Örneğin; trafik sigortasına sahip bir sürücünün kusurlu olarak karıştığı ve ortaya 200.000 TL’lik hasarın çıktığı bir kaza düşünelim. Trafik sigortasının 36.000 TL’lik teminat limiti sunduğu bu kazada, eğer kasko poliçesinde ihtiyari mali mesuliyet teminatı yoksa, geri kalan 164.000 TL’lik tazminattan kazayı yapan taraf sorumlu olur. Eğer sürücü 100.000 TL’lik ihtiyari mali mesuliyet teminatı barındıran bir kasko poliçesine sahip olsa idi; karşı tarafa ödemesi gereken tazminat 64.000 TL olacaktı. Hatta günümüzde kasko poliçelerinde kendisine yer bulan “limitsiz ihtiyari mali mesuliyet” teminatının tercih edilmesi durumunda, hasarın trafik sigortasından arda kalan tüm tazminatı sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Teminat Limitleri

İhtiyari mali mesuliyet sigortasının sunduğu teminat limitleri değişkendir. Kasko poliçesindeki İMM sigortası teminatına bağlı olarak sigorta primi artış ve azalış gösterebilmektedir. Bu yüzden birçok sürücü, düşük teminat sunan poliçeler almaktadır. Fakat böyle bir durumda yaşanabilecek bir kazada, çok daha yüksek bir maddi yükün altına girmek ihtimal dahilindedir.

 

İhtiyari mali mesuliyet sigortasının teminat limitleri ya poliçe yazılırken net olarak belirlenir; ya da aracın kasko değerine bağlı olarak değişen versiyon kabul edilir. Limitlerin poliçeye yazıldığı yöntemde; sigorta şirketinin en fazla ne kadar tazminat ödemeyi kabul ettiği net olarak belirtilmektedir. İhtiyari mali mesuliyet sigortasında alt ve üst limit yoktur. Günümüzde limitsiz İMM sigortası sunan şirketler bile mevcuttur.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Neden Önemli?

Kasko sigortası özü itibariyle sürücünün kendi aracının hasarını güvence altına almaktadır. Fakat trafik sigortası teminatlarının yetersiz olabileceği bazı durumlarda, karşı tarafın hasarı sebebiyle araç sahibinin karşı karşıya kalabileceği tazminatlarda da kasko devreye girebilir. Bunun için kasko poliçesine ihtiyari mali mesuliyet teminatının eklenmiş olması gerekmektedir. Bu teminat ile birlikte, teminat limitleri dahilinde araç sahibi çok büyük maddi yüklerle karşı karşıya kalmaktan da kurtulmuş olur.

 

Kusurlu olarak karışılan bir kazada, karşı tarafın aracında ne kadar hasarın oluşabileceğini önceden tahmin edebilmek neredeyse imkansız. Trafik sigortasının teminat limitleri ise her araç türü için standart. Dolayısıyla trafik sigortasının sunduğu teminat limiti karşı tarafın tüm hasarını da karşılayabilir, hasarın çok küçük bir kısmını da. Bu gibi durumlarda araç sahibinin yardımına ihtiyari mali mesuliyet sigortası koşuyor. Bu sigorta ile trafik sigortasının teminat limitlerini aşan hasarlarda bile araç sahibinin kendini güvence altına alması mümkün oluyor. Bu bakımdan, kasko poliçesine ekletilen İMM sigortası büyük önem taşıyor.

 

Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat kasko karşılaştırması yapabilir; teminat türleri ve limitleri hakkında detaylı bilgiye kolayca erişebilirsiniz.