Kasko Ek Teminatları Nelerdir?
Yayınlanma Tarihi : 6 Mayıs 2019

Kasko Ek Teminatları Nelerdir?

Aracına kıymet veren ve görünmez kazalara karşı onu güvence altına almak isteyen sürücülerin, hakkında sıkça araştırma yaptığı bir sigorta türü olan kasko, teminat bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. İhtimal dahilinde bulunan hemen her risk için kasko sigortası kapsamında teminat üretilmektedir.

 

Araç sahiplerinin tercihlerine göre şekillenen 4 farklı kasko sigortası türü bulunmaktadır. Seçilen ana ve ek teminat sayısına göre isimlendirilen bu kasko çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Dar Kasko: Mini kasko olarak da adlandırılan dar kasko, kaskonun ana teminatlarından en az birinin poliçede bulunmaması durumunu ifade etmektedir. Ödenecek prim tutarı bakımından daha uygun ölçekte seyreden dar kasko, kısıtlı bütçeyle kasko sahibi olmak isteyen sürücüler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

 

  • Kasko: Tüm ana teminatları barındıran fakat hiçbir ek teminat içermeyen kasko türüdür.

 

  • Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortasının sunduğu tüm ana teminatlar ile beraber en az bir ek teminat içeren kasko poliçelerine “genişletilmiş kasko” denilmektedir. Ülkemizde en çok tercih edilen kasko türü de genişletilmiş kaskodur. 2018 yılında yazılan tüm poliçelerin %98.5’ini oluşturan genişletilmiş kasko, her riski güvence altına alabilen teminatları ile araç sahiplerine birçok avantaj sağlamaktadır.

 

  • Tam Kasko: Ana ve ek teminatların tümünü barındıran kasko türüdür. Tam kasko ile sigortalanan bir araç, otomotiv sigortaları literatüründe tanımlanmış olan tüm hasarlara karşı güvence altına alınmış demektir.

Kaskonun Ana Teminatları Nelerdir?

Kasko poliçesi 4 ana teminattan oluşmaktadır. Bu ana teminatları, aracı en sık rastlanan hasar risklerine karşı teminat altına almaktadır. Kasko sigortasında ana teminatlar aşağıdaki gibidir:

 

  • Çarpma: Aracın trafikte seyir halinde iken başka bir araca veya cisme sürücünün iradesi dışında çarpması riskine karşı güvence sağlamaktadır.

 

  • Çarpılma: Park veya trafikte seyir halinde iken başka bir araç veya cismin çarpmasından kaynaklanan hasarları teminat altına alır.

 

  • Yanma: Aracın kaza sonucunda veya poliçede belirtilmiş LPG tankında oluşan hasar sonucunda yanması veya infilak etmesine karşı güvence sağlayan bir teminattır.

 

  • Çalınma ve Çalınmaya Teşebbüs: Aracın çalınması, çalındıktan sonra hasara uğraması veya çalınmaya çalışılırken hasara uğraması durumlarını güvence altına alır.

 

Bu ana teminatların tümü standart olarak kasko poliçesinde bulunmaktadır. Araç sahibinin bu teminatlardan birini poliçe dışında tutması halinde ortaya dar kasko çıkmaktadır. Kısıtlı bütçeler için bir diğer uygun kasko çeşidi olan muafiyetli kasko hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kasko Ek Teminatları Nelerdir?

Kasko sigortası, trafikte veya park halinde karşılaşılabilecek hasarlarda kusur oranı gözetmeksizin güvence sağlamaktadır. Trafik sigortasından farklı olarak karşı tarafın değil araç sahibinin hasarına teminat sağlayan kasko sigortası, olası her risk için kloz üretebilmektedir.

 

Ferdi Kaza Teminatı: Kaza sonucunda ortaya çıkabilecek vefat ve kalıcı sakatlı durumlarına karşı sürücü ve yolcuları güvence altına alır. Bu teminat ile hasara uğrayan kişilerin kalıcı sakatlık durumunda kendilerine, vefat durumunda yasal varislerine poliçede belirtilen miktarda tazminat ödenir.

 

Ferdi Kaza Deprem Teminatı: Seyahat halinde yaşanabilecek deprem afeti sonucu sürücü ve yolcularda yaşanabilecek vefat ve kalıcı sakatlık durumlarında güvence sağlar.

 

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı: Deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetlerde park veya seyir halindeki araçta ortaya çıkabilecek hasarları güvence altına alır.

 

Terör Teminatı: Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketi gibi olaylarda ve bu olayları önlemeye yönelik kolluk güçleri müdahaleleri sonucunda ortaya çıkabilecek hasarları teminat altına alır.

 

İhtiyari Mali Mes’uliyet Teminatı: Yaşanabilecek trafik kazaları sonucunda tarafların birbirlerine açacağı davalarda oluşan masrafları trafik sigortası teminat altına almaktadır. İhtiyari mali mes’uliyet teminatı ise trafik sigortasının teminat limitlerini aşan tutarları karşılayarak kasko sahibinin yargı sürecindeki masraflarını teminat altına alır.

 

Eskime Payı Düşmeme Teminatı: Yaşanan trafik kazalarının ardından araç sahiplerine kasko şirketi tarafından tazminat ödemesi yapılır. Bu ödemede, değiştirilen veya tamir edilen parçanın fiyatıyla beraber aracın yaşı da dikkate alınır; buna eskime payı düşüşü denir. Eskime payı düşmeme teminatı ile aracına kasko yaptıran araç sahipleri, değişen veya tamir edilen parçalarda ek prim ödemesi yapmazlar.

 

Kullanım Gelir Kaybı Teminatı: Hasar sonrasında aracın serviste geçirdiği müddet boyunca oluşabilecek taksi ve toplu taşıma gibi maddi giderleri teminat altına alır.

 

Hukuksal Yardım Teminatı: Kaza sonucunda oluşabilecek uyuşmazlıkların tümünü, belirlenen teminat limitleri çerçevesinde güvence altına alır. Ayrıca bu teminat ile sürücünün serbest bırakılması için gerekebilecek kefalet bedeli de borç olarak ödenmektedir.

 

Alevsiz Yangın Teminatı: Sigara ve benzeri maddeler sebebiyle aracın koltuk ve döşemesinde ortaya çıkabilecek yangın dışındaki zararları güvence altına alır.

 

Kilit Sistemi Teminatı: Poliçede belirtilen şartlar dahilinde aracın anahtarının ele geçirilmesiyle çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumlarda oluşabilecek zarar ve hasarları güvence altına alır. Ayrıca anahtarın kaybedilmesi durumunda kilit sisteminin ve anahtarın yenilenmesi masraflarını da karşılar.

 

Hasar İkame Teminatı: Kasko sigortasında, aracın sigortalandığı rakam önemlidir. Örneğin 70.000 TL bedel üzerinden poliçesi yazılan bir aracın, karıştığı bir kaza sonucunda 10.000 TL’lik hasarı kasko tarafından karşılanırsa, söz konusu poliçe 60.000 TL bedel ile devam eder. Hasar ikame teminatı sayesinde hasar miktarına bakılmaksızın poliçede yazılan miktar baz alınır.

 

Yardım Hizmet Paketi Teminatı: Kaza ve elektrik arızası, mekanik arıza, yangın, hırsızlık gibi kaza dışı sebepler ile aracın hareket edememesi durumunda sürücünün ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan teminattır.

 

Mini Onarım Teminatı: Sigorta şirketlerinin kendilerine özgü politikaları çerçevesinde kapsamı belirlenmekle beraber; yan ayna kırılması, tampon çizilmesi gibi küçük hasarların, hasarsızlık indirimi bozulmaksızın tamir edilmesini sağlayan teminattır.

 

Çekici Hizmeti Teminatı: Aracın kaza sonucunda hasar alarak hareket edememesi durumunda, çekici hizmeti teminatı ile çekici masrafları kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

 

Kasko sigortası daha birçok ek teminat sunabilmektedir. Araç sahipleri, poliçelerine hangi teminatı ekletecekleri konusunda öncelikle olası ihtiyaçlarını doğru değerlendirmelidir. Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat kasko fiyat, teminat ve teminat limitleri karşılaştırması yapabilir, birbirinden avantajlı teklifler arasından sizin için en uygununu dakikalar içerisinde kolayca seçebilirsiniz.