Kasko Genel Şartları Nelerdir?
Yayınlanma Tarihi : 20 Ağustos 2019

Kasko Genel Şartları Nelerdir?

Kasko sigortası, otomotiv sigortaları kapsamında sunulan bir üründür. Tüm sigorta şirketleri ve sigorta kullanıcıları için kaskonun ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını, tazminat ödemelerinin hangi yollarla ve ne şartlar altında gerçekleştirileceğini belirten belgeye de “Kara Yolları Kasko Sigortası Genel Şartları” adı verilir.

 

Kasko genel şartları belgesi, son haline 1994 olup, genel anlamda sigorta şirketinin üstüne düşen yükümlülükleri belirtmektedir. Ancak kasko genel şartlarında belirtilen her bilgi, aracına kasko yaptırmak isteyen sürücüler için de büyük öneme sahiptir. Bir kasko poliçesinde belirtilen kavram ve teminatların tamamı kasko genel şartları belgesinde açıklanmaktadır. Dolayısıyla, hangi kavramın ne anlama geldiğini bilmek adına, kasko yaptırmak isteyen sürücülerin de bu belgeyi incelemesi büyük fayda sağlar.

Kasko Genel Şartlarında Hasar ve Tazminat

Kasko genel şartlarında, sürücü için en büyük önem arz eden konu hasar ve tazminat süreçleridir. Belgenin ilgili kısmında rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalının ve sigorta şirketinin yükümlülükleri özellikle belirtilmiştir. Sigortalının sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 

 • Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirimde bulunulması,
 • Bir sigorta söz konusu değilmişçesine, kaza sonrasında kurtarma ve koruma önlemlerini mümkün olan en iyi şekilde almak,
 • Kaskolu aracın çalınması halinde sigorta şirketi ile birlikte yetkili kurumlara da bildirimde bulunmak,
 • Sigortacı firmanın talebi halinde kaza ve hasar tespiti ile rücu gibi işlemlerde kullanılmak üzere talep edilen bilgi ve belgelerin mümkün olduğunca detaylı ve sağlıklı bir şekilde sigorta şirketine iletilmesi,
 • Zararın tahmini miktarını bildiren belgenin mümkün olan en hızlı şekilde sigortacıya iletilmesi,
 • Zararın tespiti ve rücu işlemleri sürecinde sigortacıya veya sigortacının yetkilendireceği uzmana, bilgi ve belgelerin incelenmesi için izin vermek,
 • Rizikonun türünü kapsayan başka bir sigorta sözleşmesi varsa, bunun sigortacıya iletilmesi,
 • Üçüncü kişilerin art niyetli fiilleri sonucunda bir hasar oluştu ise, görgü tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini yetkili kurumlara iletmek.

Kasko Genel Şartlarında Belirtilen Diğer Durumlar

Sigortacı ve sigortalının ilişkileri ile birlikte, diğer hemen hemen tüm detaylar kasko genel şartları içerisinde belirtilmiştir. Tazminat sürecinin nasıl işleyeceği, sigortacının rücu hakkı gibi bilgilere kasko genel şartları belgesinden ulaşılabilir.

 

Ayrıca bu belge kapsamında açıklanan çeşitli hükümler de aşağıdaki gibidir:

 

 • Sigorta priminin ödenmesi, sigortacının sorumluluğunun başlaması ve sigorta ettirenin temerrüdü,
 • Sigortalı ile sigortacının sözleşme imzalanmadan evvel beyan yükümlülüğü,
 • Sigortacı ve sigortalının, sözleşme süresince devam eden ihbar sorumluluğu ve sonuçları,
 • Birden fazla sigorta yaptırılan durumlar,
 • Menfaat sahibinin değişmesi,
 • Tebliğ ve ihbarlar,
 • Yetkili mahkemeler,
 • Sırrın saklı tutulması,
 • Zaman aşımı ve özel şartlar.

 

Kasko genel şartları belgesinin tamamına, Türkiye’deki tek yetkili kurum olan TSB’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.