Kaskoda Hasar Sonrası Kesintiler Nelerdir?
Yayınlanma Tarihi : 12 Temmuz 2019

Kaskoda Hasar Sonrası Kesintiler Nelerdir?

Kasko sigortası, yaşanabilecek kazalarda sürücülere kendi araçlarını koruma imkanı sağlayan bir sigorta türüdür. Bu poliçe kapsamında sunulan teminatlar ile araç kaza veya kaza dışı hasarlardan korunmuş olur.

 

Ancak kasko sigortasında bazı şartlarda, hasar sonrası yapılan tazminat ödemelerinde kesintiler görülebilir. Bu kesintiler poliçede bulunan bir klozla ilgili olabileceği gibi, sigortalının yanlış beyanından da kaynaklanabilir. Diğer tüm sigorta türlerinde olduğu gibi kaskoda da sigortalının ifadesi esastır ve sigortalının yanlış beyanda bulunduğu fark edilmesi durumunda kesintiler söz konusu olabilmektedir.

Kaskoda Eskime Payı Düşüşü Kesintisi

Kaskolu bir araç kazaya karıştıktan sonra, ne kadar hasar aldığı ve nasıl bir tamiratın yapılması gerektiği konusunda ekspertiz incelemesi yapılır. Yapılan bu inceleme sonucunda eksper raporu hazırlanarak, hangi parçaların boyanacağı, hangilerinin tamir edileceği veya değiştirileceği kararlaştırılır.

 

Araçta bir parçanın değişmesi öngörülüyorsa eskime payı düşüşü devreye girer. Diğer adı “kıymet kazanma tenzili” olan bu uygulama, araçtaki hasarlı ve eski parçaların yerine yenileri takıldığından, araçta değer artışı olduğunu ifade eder. Değişen “sıfır” parçanın sorun çıkarma veya tekrar arızalanma ihtimali, eski olan parçaya göre daha düşüktür. Oto eksperlerin hazırlayacağı rapora uygun olarak, değişen parçadan ortaya çıkan değer artışı hesaplanarak tazminat ödemesinden düşülür. Kasko poliçelerine eklenebilen “eskime payı düşmeme klozu” adı verilen teminat ile bu kesintiye engel olmak mümkündür.

Kaskoda Muafiyet Kesintisi

“Muafiyetli Kasko” adı verilen ürünlerde, bir kloz içerisinde belirtilen muafiyet bedelleri söz konsudur. Bu bedel, aracın karışacağı bir hasarda, zararın belirli bir miktarının araç sahibine ait olduğunu belirtir.

 

Örneğin, kasko değeri 75.000 TL olan ve %20 muafiyet ile kasko poliçesi hazırlanan bir araçta, meydana gelecek bir hasarda, zararın 15.000 TL’ye kadar olan kısmını sigortalı öder. 15.000 TL’yi aşan hasarlarda, aşan kısmı sigorta şirketi öder. Dolayısıyla, muafiyetli kasko paketleri, hasar sonrasında kesintilerin yaşandığı bir poliçe türüdür. “Muafiyetli Kasko Nedir?” yazımızdan daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

İndirimin Geri Alınmasını Gerektiren Durumlar

Tüm sigorta türlerinde olduğu gibi kasko sigortasında da, sürücünün beyanı esas kabul edilir. Rizikonun gerçekleşmesinden önce veya sonra kazanın oluş şekli veya diğer detaylarda sürücünün yanıltıcı beyanda bulunduğunun görülmesi durumunda, indirim sağlayan klozlar ek belge ile iptal edilebilir.

 

İlgili kasko poliçesinin teminatları kapsamına giren herhangi bir kazadan sonra sigorta şirketi sürücüye tazminat ödemesi yapar. Fakat sonradan yanlış beyan veya ağır kusur ve ihmal tespit edilmesi durumunda sigorta şirketi, tespit edilen farkı sigortalıdan tahsil eder. Yapılan bu işleme “rücu” adı verilir. “Kaskoda Rücu Durumları” hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Sürücü için yapılan indirimlerde de yanlış beyan fark edilmesi durumunda indirimler iptal edilerek, en az indirimden kaynaklanan miktar, ödenen tazminattan düşülür. Alarm indirimi, sürücü indirimi, sınırlı kullanım indirimi, askeri veya kamu personeli indirimleri ile sürücü sayısına bağlı indirimler, yanıltıcı beyan tespit edilmesi durumunda iptal edilir. Örneğin, kasko poliçesinde aracı kullandığı belirtilen kişi veya kişiler dışında birinin yaptığı kazada kasko sigortası ödeme yapmaz; yanıltıcı beyan sonucu ödeme yapıldıysa da, araç sahibinden tahsil edilir.

 

Ayrıca, tüzel kişilere, yani şirket ve kurumlara düzenlenen kasko sigortalarında ödenecek KDV tutarı da, tazminattan düşülür. Gerçek kişilerde bu kesinti uygulanmaz.