Hangi Durumlarda Kasko Ödeme Yapmaz?
Yayınlanma Tarihi : 13 Mayıs 2019

Hangi Durumlarda Kasko Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası, yaşanan trafik kazalarında araç sahibinin hasarını teminat altına alan, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Dolayısıyla teminat çeşitliliği ve limitleri de daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Aracına kasko yaptıran sürücülerin ise sıkça merak ettiği bir soru, sahip oldukları kasko poliçelerinin hangi hasarları ödemeyeceğidir.

Kasko Sadece Kazada mı Ödeme Yapar?

Trafik sigortasında poliçenin amacı, kusurlu olarak karışılan kazalarda karşı tarafın hasarını güvence altına almak iken, kasko sigortasında ise tam tersine, araç sahibinin kusurlu veya kusursuz olduğu tüm kazalarda sürücüye ödeme yapılmaktadır. Ayrıca trafik sigortası ödemesi için, aracın trafikte seyir halinde kaza geçirmesi gerekirken, kaskoda böyle bir gereklilik söz konusu değildir. Kasko sigortası, park halinde, serviste ve garajda da aracı güvence altına alabilir. Burada önemli olan nokta yaşanan hasarın, kasko poliçesinde bulunan teminatlardan en az birinin kapsamına giriyor olmasıdır.

 

Kasko poliçelerinde, hemen hemen her hasar riski için teminatlar üretilmektedir. Kaskonun hasar sonrasında hangi hasarları ödeyeceği de poliçedeki teminatlarla ilgilidir. Kasko sigortası, net ve açık bir biçimde poliçede belirtilmeyen bir hasarın ödemesini yapmamaktadır. Bu doğrultuda araç sahiplerinin kasko seçerken, teminatları da derin bir şekilde araştırması ve karşılaştırması gerekmektedir.

Kaskonun Ödeme Yapmadığı Durumlar

Kasko sigortası, poliçede bulunmayan teminatlar için ödeme yapmaz. Ayrıca sürücünün ağır kusur ve ihmalinin bulunduğu veya kasti bir davranış sonucu gerçekleşen kazalarda da poliçeyi yazan sigorta şirketi yasal olarak kendisine tanınan rücu hakkını kullanabilir. Bu hakka göre, sürücünün açık bir şekilde ihmali varsa veya kasti bir şekilde aracının hasar görmesine sebep olduysa sigorta şirketi kendisine kasko ödemesini yapar; fakat hemen ardından rücu talep eder. Yani, sebep olunan hasarın sürücüden tahsil edilmesini ister.

 

Kasko sigortası, poliçede adı belirtilen sürücülerin sebep olduğu hasarları güvence altına almaktadır. Yani, poliçede “sürücü” olarak adı geçirilmeyen birinin direksiyonda bulunduğu bir kazada kaskodan ödeme talep edilemez.

 

Kasko sigortası ayrıca, sürücünün açık bir şekilde uyuşturucu veya alkol etkisinde olduğu kazalarda da tazminat ödemesi yapmaz. Bu durumlar da “ağır ihmal ve kusur” bağlamında değerlendirilir. Ayrıca ticari ve hususi araçlar için ruhsatta belirtilen maksimum yük sınırının üstünde yük taşınmasından kaynaklanan hasarlar da kaskonun kapsamı dışındadır.

 

Kasko sigortasında, aracın sigorta şirketine bildirildiği hali dikkate alınır. Örneğin, araca LPG takılan fakat bu durumun sigorta şirketine bildirilmediği hallerde, LPG tankından kaynaklı herhangi bir hasarda kasko ödeme yapmamaktadır. Periyodik bakımları yapılmayan, mevsimsel olarak zorunlu tutulan lastik değişikliği ihmal edilen araçlar da, bu sebeplerle yaşadıkları hasarlarda kaskonun kapsamı dışında kalmaktadır.

 

Ayrıca tüm kasko poliçeleri için geçerli olan, ödeme yapılmayan bazı durumlar vardır:

 

  • Nükleer patlama veya sızıntı sonucu ortaya çıkan hasarlar,
  • Askeri harekat, savaş ve düşman saldırısı gibi durumlarda oluşan hasarlar,
  • Ehliyetsiz sürücünün karıştığı hasarlar,
  • Aracın orijinal yapısını bozan, sonradan eklenen aksesuar ve yapılan değişiklerden kaynaklanan hasarlar,
  • Ehliyet sınıfı yeterli olmayan bir sürücü tarafından sebep olunan hasarlar kasko sigortasının kapsamı dışındadır.

Kasko Tercihinde Karşılaştırmanın Önemi

Görüldüğü üzere kasko sigortasının ürün ve teminat gamı oldukça geniş olmakla birlikte, sağlanan teminatın ödenmesi için de bazı gereklilikler bulunmaktadır. Aracına kasko sigortası yaptırmak isteyen bir sürücünün de, en az kasko fiyatları kadar kasko teminat ve teminat limitlerini de dikkate alması gerekmektedir. Yaşanacak bir hasar sonrası, poliçesinin detaylarına hakim bir sürücü kasko sigortasını çok daha avantajlı olarak kullanabilmektedir.

 

Kasko sigortası tercihlerinde, yaşanma ihtimali olan hasarları, aracın kullanıldığı şehir, kullanılma amacı ve sıklığı, sürücünün tecrübesi, aracın yaşı ve kronik arızaları gibi birçok farklı boyuttan değerlendirmek ve en çok ihtiyaç duyulabilecek teminatlara öncelik vermek gerekir. Kasko sigortası kapsamında sunulan en önemli ek teminatlara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

En uygun kasko teklifi için hem fiyat karşılaştırması yapmak, hem de teminat ve teminat limitlerini detaylıca incelemek büyük öneme sahiptir. Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat araç kasko sorgulaması ve karşılaştırması yapabilir, sunulan teklifleri kolayca karşılaştırabilirsiniz.