Kasko Sigortasında Rücu Durumları
Yayınlanma Tarihi : 8 Mayıs 2019

Kasko Sigortasında Rücu Durumları

Sigortada rücu hakkı, sigorta şirketinin poliçe sahibine ödediği tazminatı kusurlu taraftan talep etmesi anlamına gelir. Bu hak ile sigorta şirketleri kazada kusurlu bulunan tarafın açık ihmali sonucunda ortaya çıkan hasarı tazmin etmek için dava açabilmektedir. Örneğin kırmızı ışıkta geçen sigortalı sürücü, tam kusurlu olarak karşıdan gelen araca çarparsa; karşı taraf sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Sigorta şirketi bu tazminatı ödedikten sonra, rücu hakkını kullanarak tazminat tutarını sigortalıdan talep edebilir.

 

Rücu hakkı, sigorta şirketinin ödediği tazminat oran ve tutarını geçmemek şartı ile uygulanmaktadır. Sigorta şirketi, poliçede belirtilen miktarda ödeme yaptı ise, karşı taraftan talep edebileceği tazminat da en fazla bu miktar kadardır. Örneğin, yaşanan kaza sonucunda sigortalıya 20.000 TL ödeme yapan bir sigorta şirketi, kusurlu taraftan, gerçek hasar bedeli 25.000 TL olarak tespit edilse dahi, 20.000 TL’den fazla bir tutar talep edemez. Ancak rücu hakkının talep edildiği tarihe göre tazminat miktarında faiz uygulanabilmektedir.

Rücu Hakkı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Sigorta şirketleri kasko da dahil olmak üzere her türlü zarar sigortasında iki farklı şekilde rücu hakkını kullanabilmektedir. Bunlardan ilki, sigorta şirketinin sigortalı adına karşı taraftan tazminat talep etmesidir. Sigorta şirketi, “halefiyet ilkesi” ile bu hakka sahip olur. Yani, sigorta yaptırana tazminat ödemesi yapan bir sigorta şirketi, o kişinin yasal yolları kullanma hakkına da sahip olmuş olur. Bu yetkiyle o kişi adına karşı tarafa dava açarak tazminat talep edebilir.

 

Sigorta şirketlerinin rücu hakkını kullanabileceği bir diğer durum ise sigortalının kazada ağır kusurlu veya kasti davranış sergilemesidir. Kazanın kasten yapıldığı veya ağır bir kusur ve ihmal içerdiği durumlarda sigorta şirketi, kendisinin sigortaladığı kişiden tazminat talep edebilir. Ancak bu durumda sigorta şirketinin öncelikle ilgili tazminat ödemesini yapmış olması gerekmektedir. Örneğin, bir kasko sahibinin kusurlu olarak karıştığı kaza sonucunda sigorta şirketi poliçede belirtilen şartlar dahilinde tazminat ödemesi yapar. Sonrasında sigortalının kendisinden rücu talebinde bulunabilir.

Kasko Sigortasında Rücu Hakkı

Özel araçlar kapsamında rücu hakkı sigorta şirketleri tarafından kasko rücu davası açmak suretiyle kullanılabilir. Kazada kusurlu tarafın kim olduğu belirlendikten sonra tazminat ödeme aşamasına geçilir. Kaza sonrasında sigorta tazminatını ödeyen sigorta şirketi hukuken sigortalının yerine geçmektedir. Dolayısıyla sigortalının 3. şahıslara karşı dava açma hakkı var ise, bu haklar tümüyle sigorta şirketine geçer. Kazanın maddi hasarla sınırlı kalmadığı ve ölüm, yaralama ve kalıcı sakatlıklara sebep olduğu durumlarda kazaya karışan aracın 3. şahıslara devri durdurulur.

Ağır Kusur Nedir?

Trafik Sigortası Genel Şartları B.4.a maddesi gereğince sigorta şirketine rücu hakkı “kaza kasti bir hareket veya ağır kusur sonucunda meydana gelmişse” tanınıyor. Dolayısıyla trafik kazalarında görülebilecek ağır kusurlar, sigorta şirketinin rücu hakkını kullanabilmesinde büyük önem taşıyor.

 

  • Kırmızı ışık ihlali,
  • Emniyet şeridi ihlali,
  • “Taşıt Giremez” levhası ve ters yön ihlali,
  • Ticari araçlarda taşıt kullanma süresini aşan müddette araç kullanılması,
  • Motorsiklet sürücüsünün kusurlu olduğu kazada kask kullanmaması,
  • Sürekli çizgi ile ayrılan yollarda sollama ihlali ile ters yönde gitme,
  • Muayene süresi geçmiş veya muayeneden “emniyetsiz” raporu almış araç ile trafiğe çıkma

 

gibi durumlar ağır kusur olarak nitelendirilerek, sigorta şirketinin kusurlu taraf aleyhine rücu davası açmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca sigorta şirketleri, rücu davası açma hakkını, yeni kusur delillerinin ortaya çıkması ihtimaliyle 10 yıl boyunca, zaman aşımına uğramaksızın kullanabilmektedir.