Kasko Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Yayınlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Kasko Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası yaşanabilecek trafik kazalarında kusur oranı gözetmeksizin taraf olduğu sürücünün aracını teminat altına alan bir poliçe türüdür. Bu yönüyle zorunlu olmayan bir sigorta olan kasko, aracına kıymet veren ve hasarlardan kaçınan birçok sürücü tarafından tercih edilmektedir. Kasko sigortası isteğe bağlı olduğundan, sunulan teminatlar da trafik sigortasına göre oldukça çeşitlidir. Hal böyle olunca tazminat hesaplanma süreci de trafik sigortasından farklı olmaktadır.

Kasko Her Tazminatı Öder mi?

Kasko sigortası, poliçede açıkça belirtilen teminat türlerinde hasar gerçekleşmesi durumunda, sürücünün kusur oranına bakılmaksızın hasarı karşılamaktadır. Ancak tüm sigorta türlerinde olduğu gibi, ağır ihmal ve kasti davranış durumları kaskoda da müstesna tutulmaktadır. Bu gibi durumlarda kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi ya hiç ödeme yapmamakta, ya da ödemeyi yaptıktan sonra sürücüden rücu talep etmektedir. Örneğin, alkollü olarak trafiğe çıkan ve kazaya karışan sürücü kasko poliçesinden faydalanamaz; çünkü bu kazada ağır ihmal ve açık bir şekilde trafik kuralı ihlali bulunmaktadır. Ya da, sigortadan faydalanmak için aracını duvara çarpan bir sürücü de aynı şekilde kaskodan faydalanamamaktadır. Çünkü bu durumda da kasti ve art niyetli bir davranış bulunmaktadır.

 

Kasko sigortasının, teminat altına alınan hasarların tamamını veya bir kısmını ödemesinin önünde bu gibi engeller yoksa, süreç aşağıdaki gibi devam etmektedir.

Kaza Sonrasında Kasko Tazminat Hesaplama

Yaşanan trafik kazalarında eğer can kaybı veya yaralanma ve kaza tespit tutanağının tutulmamasını gerektiren özel bir durum bulunmuyorsa; kazaya karışan iki tarafın katılımıyla kaza tespit tutanağı doldurulur. Bu tutanak önce Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)’ne ardından her iki tarafın sigorta şirketlerine iletilir. Kaza tespit tutanağının doldurulmaması gereken özel durumları yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 

Kasko sahibi sürücülerin kasko sigortasının avantajlarından faydalanabilmeleri için en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine kazayı bildirmeleri gerekir. Kaza sigorta şirketine bildirildikten sonra, en geç 3 iş günü içerisinde sigorta şirketi talep ettiği ek belgeleri ve fotoğrafları sürücüden talep ederek işlemleri başlatmak durumundadır.

 

Kazanın sigorta şirketine bildirilmesinin ardından genellikle sigorta şirketlerinin atadığı eksperler tarafından hasar tespiti yapılır. Bu hasar tespiti ile ekspertiz raporu oluşturularak sigorta şirketine, aracın hangi parçalarının tamir edilmesi, değiştirilmesi veya boyanması gerektiği ile birlikte bu işlemlerin toplam maliyeti iletilir. Sigorta şirketi, eksper tarafından hazırlanan bu rapor uyarınca sigortalıya gerekli ödemeyi yapar.

 

Ödeme süreci tamamlandıktan sonra, sürücünün kasti davranış veya ağır ihmalini belirten yeni bir delilin ortaya çıkması durumunda sigorta şirketi, araç sahibinden ödenen tazminatı rücu edebilir. Ayrıca yaşanan trafik kazalarında karşı tarafın kusuru bulunuyorsa, sigorta şirketi tazminatın kusur oranındaki miktarını karşı taraftan rücu edebilir. Kasko sigortasında rücu durumları hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Kasko sigortasında tazminat hesaplaması yapılırken, aracın yaşı da göz önünde bulundurularak, “eskime payı” yansıtılabilir. Bu pay ile birlikte aracın değiştirilen parçalarından eskime payı miktarı düşülerek ödeme yapılır. Buna engel olmak isteyen sürücüler, kasko poliçelerine “Eskime Payı Düşmeme Klozu” ekletebilirler.

Kasko Ödemesinde Teminatlar ve Tam Ziya

Kasko sigortası tarafından yapılan tazminat ödemelerinde, kasko poliçesinde bulunan maddeler ve özel durumlar doğrultusunda farklılıklar olabilir. Burada genellikle aracın güncel kasko değeri önem taşımaktadır. Kasko değeri, SBM’nin her ay yayınladığı, bir aracın marka, model ve model yılına göre ortalama piyasa değerinin belirtildiği listedir.

 

Mesela, muafiyetli kasko adı verilen kasko türünde, sürücü belli bir miktarın altındaki hasarları kendisinin karşılayacağını sigorta şirketine karşı taahhüt eder. Bu durumda belirtilen miktarın altında bir hasar söz konusu oldu ise, sürücü bu hasarı sigorta şirketinden talep edemez.

 

Muafiyet oranı kasko poliçelerinde genellikle yüzdelik olarak belirtilir. Örneğin, %25 muafiyetli bir kasko poliçesinde, aracın rayiç bedelinin %25’ini geçmeyen hasarlar sürücü tarafından karşılanır. 60.000 TL kasko değeri (rayiç bedeli) olan bir araçta uygulanan %25 muafiyetli kasko poliçesinde, sürücü 15.000 TL’ye kadar olan hasarları ödemeyi taahhüt etmiş sayılır. Bu miktarın üstüne çıkan hasarlarda ise muafiyet oranından kalan fazlalık kısım sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Muafiyetli kasko hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Kasko sigortasında tazminat ödemelerinde önemli olan bir diğer husus ise aracın hasar oranıdır. Sigorta literatüründe, tamir maliyeti, piyasa değerinin %70’inden fazla olan araçlara pert yani “tam ziya” denir. Bu oranda veya bu oranın daha da üstünde hasar almış olan araçlar sigorta şirketleri tarafından “tamir edilemez” ve “kullanılamaz” olarak kabul edilir. Bu gibi durumlarda sigorta şirketi aracın kasko değerine, yani piyasadaki ortalama bedeline göre ödeme yapar ve teorik olarak sürücünün aracı sigorta şirketine sattığı kabul edilir. Sigorta şirketleri mali hasarı azaltmak adına bu pert araçları satışa çıkarabilirler. Sigortalı, aracını tamir ettirip kullanmak isterse; aracın pert halinin piyasa değeri tazminat tutarından düşülerek araç sürücüye bırakılır.

 

Sıfır araçlarda, pert durumlarında durum daha farklıdır. Sıfır olarak satın alınan araçlar için hazırlanan poliçelere ekletilebilen “sıfır araç klozu” sayesinde, araç kaza yapıp pert olduğunda, aracın kaza tarihindeki güncel “sıfır kilometre” anahtar teslim satış fiyatı baz alınarak ödeme yapılır.

 

Görüldüğü üzere, kasko sigortasında tazminat hesaplama esnasında dikkate alınan birçok detay bulunmaktadır. Özellikle teminatlar ve teminat limitleri, ödenecek olan tazminatı yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada, en doğru ve en uygun kasko sigortasını tercih etmek isteyen sürücülerin, kasko fiyat ve teminat karşılaştırması yaparak, bilinçli bir şekilde kasko teklifi alması gerekmektedir.

 

Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat online olarak kasko sigortası teklifleri alabilir; sizin için en uygun kaskoyu sadece iki dakika içinde kolayca bulabilirsiniz.