Kasko Sigortası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Aşamaları ve Ödeme Süresi!
Yayınlanma Tarihi : 3 Ocak 2019

Kasko Sigortası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Aşamaları ve Ödeme Süresi!

Kasko sigortası tazminatı hesaplama ve ödeme aşamalarını Hazine Müsteşarlığı’nın çıkarmış olduğu Kasko Sigortası Genel Şartları Tebliği üzerinden belirlenir.

Kasko Sigortası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sigorta Şirketinize Kazayı Bildirmek

Sigortalı, kazayı ya da hasarı öğrendiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde kasko şirketine kazayı bildirmekle yükümlüdür. Kasko şirketleri ise bu bildirime müteakip üç gün içerisinde sigortalıya geri dönüş yapar ve ek belgeler talep edebilir.

Zararın Tespit Süreci

Sigorta şirketi, çok ufak tazminatlar dışında aracın yanına bir sigorta eksperi gönderir. Bu eksper gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra tazmin bedelini belirler. Ayrıca sigorta şirketi sigortalı aracı rayiç değerine kadar teminat altına almak zorundadır. Bu rayiç bedeli ilk sözleşmenizde yani poliçede belirtilmemişse Türkiye Sigortalar Birliği’nin ilan ettiği rayiç bedeline bakılır.

Aracın Tamir Edileceği Servisin Belirlenmesi ve Yedek Parça Kullanımı

Kasko sigortası poliçesinde tamirin yetkili, anlaşmalı ya da özel servisler yapılıp yapılamayacağı açıkça belirtilmelidir. Yan sanayi ya da eşdeğer parça kullanımı hangi şartlar altında mümkündür? Bu şartlar sigorta şirketleri tarafından poliçeye koyulur, poliçede bu unsurlar yer almıyorsa sigortalının tercih edeceği servis ve parçalar kullanılır.

Kaskolu Aracın Çalınması

Aracınız çalındığında ilk olarak emniyet birimlerine haber verilmelidir. Jandarma ya da polis, aracınızı 30 gün içerisinde bulamazsa aracın çalındığı gün rayiç bedeli kasko sahibine ödenir. Aracın kayıp olduğu süre boyunca araçta meydana gelen hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmak zorundadır.

Kaskolu Aracın Kaza Anında Pert Olması

Halk arasında “pert” olarak bilinen tanımlama sigortacılık sektöründe “aracın tam hasarlı olması” şeklinde adlandırılır. Aracın tam hasarlı olması durumunda da araç çalındığında uygulanan prosedür geçerlidir. Aracın rayiç bedeli sigortalıya ödenir.

Kasko Sigortası Tazminatı Ödeme Süresi

Kasko tazminatı ödemeleri yapılırken, sigorta şirketleri istediği belgelerin tamamlanmış olmasına ve sigorta eksperinin raporunu teslim etmesine bağlıdır. Teslim tarihinden sonra 10 gün içerisinde herhangi bir sorun gözükmüyorsa kasko tazminatı ödemesi en geç 45 gün içerisinde yapılmak zorundadır. Kasko poliçelerindeki teminat detaylarını incelemek ve kasko teklif fiyatlarını karşılaştırabilmek için Tamoniki.com’a göz atabilirsiniz.