Kamu Mallarına Verdiğiniz Zararı Trafik Sigortası Karşılıyor Mu?
Yayınlanma Tarihi : 4 Ocak 2019

Kamu Mallarına Verdiğiniz Zararı Trafik Sigortası Karşılıyor Mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017 verilerine göre Türkiye’de saatte ortalama 46 adet trafik kazası gerçekleşiyor. Hem maddi hem de hayati tehlikelere yol açan kazaların birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığı kanıtlanmıştır. Gerek büyük şehirlerdeki trafiğin yoğunluğu gerekse sürücünün dikkatsizliği gibi konular trafik kazası riskini artırmaktadır. Artan trafik kazalarının sayısına rağmen trafik sigortası yaptıranların sayısı bir hayli düşüktür. Bir kaza durumunda oluşan hasarın maliyeti, trafik sigortası yaptırılmadığı takdirde kişi tarafından karşılanmak zorunda kalır. Ancak trafik sigortanız varsa bir kaza esnasında sürücünün kendi kusuru nedeniyle üçüncü şahıslara verdiği bedeni ve maddi zararları poliçenizdeki limit ve teminatlar kapsamında oluşan tüm zararlar sigortanız tarafından karşılanmaktadır. Yapılması zorunlu olan trafik sigortası, karşı tarafta ve üçüncü kişilerde meydana gelen zararları karşılar. Yani mağdur olanın yanında olur.

 

Trafik kazaları sonucunda ciddi anlamda kamu mallarında hasar olabilmektedir. Peki trafik sigortanız kamuya vereceğiniz zararları karşılar mı?

Trafik Sigortası Kamu Mallarına Verdiğiniz Zararları Ne Ölçüde Karşılar?

Kamuya ait mallara vereceğiniz zararlar (elektrik direği, refüj, bariyer, lamba vs.) ve başkalarına ait mallara (ev, dükkan vs.) verdiğiniz zarar da trafik sigortasının kapsamı altındadır. Buradaki önemli nokta, ortaya çıkan maddi kayıpların ancak sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar dahilinde karşılanacağıdır.

 

Araç kazalarından dolayı oluşan her türlü toprak, yer altı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi sebebiyle temizleme, toplanan atıkların taşınması masrafları zorunlu trafik sigortası kapsamında değildir. Ayrıca bozulan doğal çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan gelen talepler de trafik sigortası teminatı kapsamında değildir.

Trafik Sigortası Zararın Ne Kadarını Öder?

Motorlu araç kazalarında kamusal ya da diğer maddi varlıkların zarar görmesi halinde bir araç için ödenecek tazminat tutarı araç başına belirlenen miktarı geçmeyecek olup kaza başına belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören diğer maddi varlıklar arasında ayrım yapılmaksızın oransal olarak dağıtılır.

 

Teminat tutarları araç türlerine göre değişebilir. Ayrıca kazalardan dolayı oluşan sağlık giderleri, sakatlanma ve ölümlerde ödenecek tazminat da zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Hasar Ödemeleri Kaç Gün İçinde Yapılır?

Trafik sigortası kapsamında alınacak hasar ödemeleri, gerekli belgelerin sigorta şirketine teslim tarihinden itibaren 8 iş günü içinde yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, belgelerin zamanında sigorta şirketine ulaştırılmasıdır.

 

8 iş günü sınırlaması, hasarın bildirilmesiyle başlar. Gerekli belgelerin zamanında ulaştırılmaması halinde ödeme süreci uzayabilir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem taşır.

Trafik Kazaları Sigorta Şirketlerine Bildirilirken İstenen Belgeler Nelerdir?

  • Poliçenin aslı veya fotokopisi
  • Poliçe prim makbuzu
  • Trafik kazası tespit tutanağı
  • Alkol raporu
  • Ruhsat fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi

Siz de Tamoniki.com ile aracınıza özel sunulan sigorta ve kasko poliçelerinin kapsamını öğrenebilir, fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Zaman kaybetmeden en doğru trafik sigortası poliçesine ulaşabilirsiniz.