Trafik Sigortası Ne Zaman İptal Edilir?
Yayınlanma Tarihi : 20 Mayıs 2019

Trafik Sigortası Ne Zaman İptal Edilir?

Trafiğe çıkan tüm araçlar için yasal olarak zorunlu tutulan trafik sigortası, bazı durumlarda iptal edilebilir. Bu iptal durumu genellikle araç sahibini ilgilendiren koşullarla ortaya çıkabilirken; sigorta şirketi nezdinde de iptaller yaşanabilmektedir. Aracın satışı, devri, trafikten çekilmesi gibi birçok durumda trafik sigortasının araç sahibi tarafından iptali gerekmektedir.

Trafik Sigortasının İptalini Gerektiren Durumlar

Tüm sigorta türlerinde olduğu gibi trafik sigortasında da tüm süreçler sigortalının hasar hakkında belirttiği detaylar baz alınarak sürdürülür. Dolayısıyla sigorta ettirenin beyanında hasar ile ilgili bilgileri doğru belirtme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde, yanlış beyan tüm sigorta türlerinde sigorta şirketine poliçeyi fesh etme hakkı tanımaktadır.

 

Dolayısıyla yaşanan trafik kazalarının ertesinde, polise verilen ifadelerde ve kaza tespit tutanaklarında olay, yaşandığı hali ile doğru bir şekilde anlatılmalıdır. Örneğin, ehliyetsiz bir sürücünün yaptığı kazada cezai işlem görülmemesi için ehliyet sahibi olan bir sürücünün direksiyonda bulunduğu iddiası; gerçek ortaya çıktığında sigorta sözleşmesinin feshine sebep olabilir.

Sürücü Tarafından Trafik Sigortası İptali

Sigorta şirketinin iptal hakkının dışında, araç sahibinin de poliçesini iptal edebileceği durumlar söz konusudur. Satış ve devir işlemlerinde aracın yeni sahibinin 15 gün içerisinde yeni trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ile birlikte aracını satan sürücünün de mevcut poliçesini iptal etmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, aracın muayeneden geçememesi durumunda da, trafiğe çıkamayacağı belirlendiğinde trafik sigortasının iptali ve aracın trafikten çekilmesi gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortası, yaşanabilecek kazalarda karşı tarafın haklarını güvence altına aldığından, can ve mal güvenliği bakımından trafikte seyri sakıncalı görülen ve muayenede “emniyetsiz” olarak belirtilen araçlar; ya trafiğe çıkabilecek ve muayeneden geçebilecek düzeyde tamir edilmeli, ya da trafik sigortası iptal edilerek trafikten çekilmelidir.

Trafik Sigortası İptali ve Prim İadesi

Zorunlu trafik sigortası bir yıllık olarak düzenlenen bir sigorta türüdür. Her yıl araç sahipleri poliçelerini yeniletmek durumundadır. Her poliçe döneminin sonunda, sürücünün dönem içerisindeki kusurlu hasar durumu ve trafik kuralları ihlali ceza puanları dikkate alınarak, yeni prim tutarı belirlenmektedir. Trafik sigortasının iptali halinde ise poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihlerine göre kalan günler hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir.

 

Trafik sigortası iadelerinde, ödemenin nasıl yapıldığı esas alınır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler kredi kartından düşülerek, nakit yapılan ödemeler nakit ile, havale ile yapılan ödemeler de havale ile iade edilir. Trafik sigortasını iptal ettiren sigortalının, yeni bir araç alarak trafik sigortası yaptırması durumunda, süreç aynı şekilde işletilmektedir. Dolayısıyla trafik sigortası, devredilebilen bir sigorta türü değildir.

 

Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat online olarak trafik sigortası karşılaştırması yapabilir; sizin içni en uygun sigortayı 2 dakika içerisinde kolayca seçebilirsiniz.