Trafik Sigortası Ödemesi Nasıl Hesaplanır?
Yayınlanma Tarihi : 23 Mayıs 2019

Trafik Sigortası Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

Trafiğe çıkan tüm kara araçları için zorunlu tutulan trafik sigortası, yenilenmemesi halinde cezai işlem gerektiren bir sigorta türüdür. Bir yıllık poliçe dönemleriyle yenilenen trafik sigortasında ödemenin miktarı belirlenirken dikkate alınan bazı konular bulunmaktadır. Trafik sigortası, yaşanabilecek kazalarda kusuru bulunmayan tarafın hasarını ve haklarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Dolayısıyla bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi belirlenirken sürücünün hasar ve trafik kazası geçmişi ile aracın trafik sicilinin hangi kentte olduğuna dikkat edilir.

 

Yeni düzenlemeyle birlikte, araç sahiplerinin sadece karıştığı kazalar değil, trafik kuralları ihlali sebebiyle sürücülere yazılan para cezaları ve ceza puanları da dikkate alınmaya başladı. Böylece trafik sigortası primleri, sürücünün kaza riskiyle doğru orantılı olarak değişiyor.

Sürücünün Hasar Geçmişi

Aracın ruhsatına sahip olan sürücünün hasar geçmişi, trafik sigortası prim ve ödemeleri hesaplanırken en çok dikkate alınan konudur. Sürücünün kusurlu olarak karıştığı kazalar ödeyeceği prime olumsuz etki ederken, kazasız olarak kapatılan her poliçe dönemi sonunda ödenecek primler de giderek azalıyor. Basamak tarifesi adı verilen bu sistem ile sürücüler arasında daha adil bir prim dağılımı sağlanması amaçlanıyor.

 

Ehliyetini alan her sürücü, satın aldığı ilk araçla birlikte basamak tarifesine 4. basamaktan giriş yapıyor. Bir yıllık poliçe dönemini kazasız kapattığında bir alt kademe olan 3. basamağa ulaşarak daha az prim ödüyor. Poliçe dönemi içerisinde kusurlu olarak karışılan ilk kaza ile sürücü bir üst basamağa çıkarak gelecek dönemde daha fazla prim ödüyor. Aynı sürücünün aynı trafik sigortası poliçe yılında birden fazla trafik kazasına kusurlu olarak karışması halinde poliçe döneminin bitmesi beklenmeden bir üst basamağa yükseltiliyor. 7. yani en üst basamakta bulunan sürücülere “Riskli Sigortalılar Havuzu” adı veriliyor ve bu sürücülerin hasarlarından kaynaklanan tazminat ödemeleri bu havuzdan karşılanıyor. Basamak tarifesi hakkında daha detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Aracın Trafiğe Kayıtlı Olduğu Şehir

Türkiye’de her şehrin trafik yoğunluğu ve kaza oranları birbirinden farklı olabiliyor. Trafik sigortası da gerçekleşebilecek trafik kazalarında kusuru bulunmayan tarafın haklarını güvence altına aldığından, aracın trafik siciline kayıtlı olduğu il trafik sigortası ödemesi üzerinde etkiye sahip olabiliyor.

 

Örneğin Türkiye’nin en yoğun trafiğine sahip olan ve en sık trafik kazası yaşanan ili İstanbul ile trafik kazası yoğunluğu en düşük olan ili Tunceli’de, aynı şartlara sahip iki sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primleri aynı değildir.

Sürücünün Trafik Ceza Puanı

2019 yılına kadar trafik sigortasında sadece hasar geçmişi dikkate alınırken; yeni düzenleme ile birlikte sigorta şirketlerine trafik sigortası primi belirlenirken sürücüye yazılan trafik cezalarını da değerlendirme imkanı tanındı. Bu doğrultuda, bir sürücü hiç kazaya karışmamış olsa dahi trafik kuralları ihlalleri sebebiyle uygulanan trafik cezaları, ödeyeceği trafik sigortası priminin yükselmesine sebep olabiliyor. Yeni düzenlemeyle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi yazımızdan edinebilirsiniz.

 

Trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde etkili olan bir diğer unsur ise sigorta poliçesinde bulunan teminatlardır. Trafik sigortası, sürücüler tarafından tekdüze bir poliçe olarak düşünülse dahi, yazılan ek teminatlar ile birlikte oldukça işlevsel bir hal alabilmektedir. Trafik sigortasına ekletilecek teminatlar da trafik sigortası ödemesi üzerinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla en uygun trafik sigortası teklifini alabilmek için trafik kurallarına uymak ile birlikte trafik sigortası karşılaştırması yapmak da büyük öneme sahiptir.

 

Tamoniki.com ile 7 gün 24 saat trafik sigortası fiyat ve teminat karşılaştırması yapabilir, sizin için en uygun sigortayı dakikalar içerisinde kolayca seçebilirsiniz.