Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulaması
Yayınlanma Tarihi : 3 Ocak 2019

Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulaması

Sigorta şirketleri bilindiği üzere, tavan fiyat uygulaması üzerinden ücretlendirme yapmaktadır. Prim yüzdesinin düşmesi ile sigorta şirketleri, tavan fiyat uygulamasına karşı serbest tarife sistemine geçilmesini talep etmektedir. Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla 2019 yılında uygulamaya konulacağı belirtilen serbest tarife sistemi, sigorta şirketlerinin prim yüzdelerini artırabilecek mi ve serbest tarife sigortalıyı nasıl etkileyecek?

Tavan Fiyat Uygulaması Nedir?

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması, her yeni yılda düzenlenen zorunlu trafik sigortası kapsamının neler olduğunun ve bu güvenceler karşısındaki miktarın devlet tarafından tavan fiyat olarak belirlenmesi işlemidir. Bu noktada bilinmesi gereken husus, tavan fiyat oranını belirleyen ve kontrol eden devlet iken, serbest tarife tutarını belirleyen yalnızca sigorta şirketleridir.

Trafik Sigortasında Serbest Tarife Sistemi Nedir?

Yapılan yasal düzenlemeler ve yeni uygulamalara rağmen istenilen seviyeye çekilemeyen zorunlu trafik sigortası fiyatları, 2019 yılı için serbest tarife sistemine geçilmesini gündeme getirdi. Serbest tarife sisteminde, sigorta şirketleri kendi tarifelerini, serbest rekabet piyasası koşullarını göz önünde bulundurularak belirledikleri kurallara göre oluştururlar. Bu tarife sisteminde devlet, sigorta şirketlerinin uyguladıkları fiyatlara karışmaz. Bu uygulama ile fiyatlandırma konusunda yetkili sigorta şirketleri olurken düşen tavan fiyat uygulamasıyla primlerin kısıtlanmasının önüne geçilecek gibi gözüküyor. Serbest tarife sistemi ile sigorta primlerinin şirketler tarafından sunulan teminatları karşılaması, sigortalılar için ise ödenebilecek seviyede tutulması hedefleniyor.

Sigortalı Yeni Sistemden Nasıl Etkilenecek?

Tavan fiyat uygulaması hakkında yapılan açıklamalar, zorunlu trafik sigortalarında tarife döneminden beri zarar edildiğini ve zararın her geçen yıl arttığını kanıtlıyor. Bahsi geçen bu zarardan sigorta şirketleri kadar sigortalının da etkilendiği söylenebilir. Toplamda 17 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren yeni zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, özellikle sigortalı açısından bakıldığında, yeni serbest tarife sisteminde, müşteri bazlı fiyatlama yapma olanağının arttığını söyleyebiliriz.

Bu nedenle; yeni sistemin, hem sektör hem de sürücüler açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtiliyor. Tavan fiyat uygulamasına tabi zorunlu trafik sigortasında uygulanmakta olan en yüksek hasarsızlık indirimi oranı yüzde 20 iken, tarifelerin şirketlerce serbestçe belirlendiği sigortalarda hasarsızlık indirim oranları yüzde 60’a kadar ulaşabilmektedir. Dolayısıyla hiç hasar yapmamış kişilere, yeni sistem ile yüzde 20’den daha yüksek hasarsızlık indirimi uygulanabilecek ve sigortalılar poliçelerine daha düşük prim ödeyerek kavuşabilecekler.