Zorunlu Trafik Sigortasında Ceza Puanı
Yayınlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Zorunlu Trafik Sigortasında Ceza Puanı

Zorunlu trafik sigortası, yaşanan kazalarda kusuru olmamasına rağmen mağdur olanların maddi hasar ve bedeni zararlarını güvence altına alan bir ortak prim havuzu olarak düşünülebilir. Bu sisteme göre tüm sürücüler, trafikte yarattıkları öngörülen riske göre prim ödeyerek bu havuza katkıda bulunurlar. Toplanan primler ise, yaşanan kazalarda kusuru bulunmayan tarafın giderlerini tazmin etmek için kullanılır.

 

Trafik sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Tercihe bağlı bir sigorta türü olmaması sebebiyle de sigorta şirketlerinin bir sürücüye teklif edebileceği maksimum prim oranı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenir. Bu sisteme “Azami Prim Sistemi” adı verilir.

Trafik Sigortası ve Basamak Tarifesi

Azami prim sistemi ile bir sürücünün sigorta şirketlerinden alabileceği maksimum prim miktarı devlet tarafından belirlenmektedir. Bu sisteme göre, 7 basamaklı bir tarife kademesi bulunmakta ve her bir sürücü, geçmişte karıştığı kusurlu kazalara göre, bu basamakların birinde yer almaktadır.

 

Sürücü belgesi aldıktan sonra ilk defa araç alan bir sürücü, sisteme 4. yani en orta basamaktan giriş yapar. 12 aylık ilk poliçe döneminde en az iki araçtan oluşan herhangi bir kazaya kusurlu olarak karışmayan bir sürücü, 3. basamağa gerileyerek, gelecek poliçe döneminde daha az prim öder. Çünkü sisteme göre trafikte daha az risk oluşturmaktadır. Bir kazaya kusurlu olarak karışılmadan tamamlanan her poliçe döneminden sonra sürücü, bir basamak daha gerileyerek, en sonunda 1. basamağa ulaşır ve en düşük primi öder.

 

Aynı şekilde, sisteme 4. basamaktan giriş yapan bir sürücü 12 aylık poliçe dönemi bitmeden kusurlu olarak bir kazaya karışması halinde gelecek poliçe döneminde 5. basamaktan işlem görür. Bu sürücü aynı poliçe döneminde 2 veya daha fazla kazaya kusurlu olarak karıştıysa, gelecek poliçe döneminde karıştığı kaza sayısı kadar basamağı yükselir. Her poliçe döneminde kusurlu kaza yapan sürücüler, en sonudna 7. basamağa ulaşır ve en yüksek primi öderler. 7. basamakta bulunan sürücülere “Riskli Sigortalılar Havuzu” adı verilir ve bu kategoride bulunan sürücülerin yaptığı kazalardan doğan hasarlar, yine bu havuzdan karşılanır.

 

Basamak tarifesindeki hasarsızlık indirimi ve kusurlu kaza zamları aşağıdaki tablodaki gibidir:

 

YılBasamakHasarsızlık İndirim OranıPrim Artışı
47%45-
36%30-
25%15-
14--
23-%50
32-%100
41-%150

Trafik Sigortasında Ceza Puanı

Trafik sigortası primleri, sürücülerin trafikte yarattıkları öngörülen riske göre belirlenmektedir. 2019 yılına kadar, sadece sürücülerin karıştıkları kazalar dikkate alınırken, bu tarihten itibaren trafik kuralları ihlalleri de prim belirleme usullerine eklenmiştir.

 

Bir sürücünün trafikte ne kadar risk yarattığını sadece yaptığı kazalarla ölçmek yeterince adil değildir. Dolayısıyla, bir kazaya karışmamış olsa dahi, kazaya sebep olabilecek trafik kuralı ihlalleri de değerlendirmeler arasına alınmıştır. Yani bir sürücü, hiçbir kazaya karışmamış olsa dahi, bir trafik kuralını ihlal etmesi sebebiyle kendisine idari para cezası uygulandıysa, gelecek poliçe döneminde daha yüksek primlerle karşılaşacaktır. Trafik cezalarının prim teklifi üzerindeki etkisi, ceza puanı ile doğru orantılı olarak değişecektir. Trafik cezaları hakkında daha fazla bilgiye “2019 Yılında Trafik Cezaları” yazımızdan ulaşabilirsiniz.