Trafik Sigortasındaki Yeni Düzenlemeler 2019
Yayınlanma Tarihi : 6 Haziran 2019

Trafik Sigortasındaki Yeni Düzenlemeler 2019

24 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle birlikte trafik sigortasında yeni bir döneme geçildi. Trafiğe çıkan tüm araçlar için yasalarca zorunlu tutulan trafik sigortasında prim belirleme usulü değişti. Böylelikle sigorta şirketlerine, araç sahiplerine trafik sigortası teklifi hazırlarken, trafik kuralları ihlallerine ve ceza puanlarına da bakma imkanı tanındı.

Trafik Sigortası Düzenlemesi Neleri Değiştiriyor?

Trafik sigortasında yapılan son düzenleme, prim belirleme usulü üzerinde önemli değişiklikler getiriyor. Yeni sistem ile beraber sürücülerin trafikte sebep oldukları risk oranı daha detaylıca değerlendirilerek, daha adil bir prim dağılımı sağlanması hedefleniyor.

 

Daha önce sadece sürücülerin kusurlu olarak karıştıkları trafik kazaları ve bu kazalardaki kusur oranları trafik sigortası prim belirleme sürecinde dikkate alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte sürücüler, bir kazaya sebep olmasalar dahi, ihlal ettikleri trafik kuralları ile de değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Böylelikle, bir sürücünün trafikte ne denli riske sebep olduğu sadece neden olduğu kazalarla değil, yarattığı tehlikelerle de değerlendirilecek.

Trafik Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Trafik sigortasında prim belirleme işlemi, sürücünün kusurlu olarak karıştığı kazalar dikkate alınarak belirleniyordu. Bu sisteme göre, sürücü kusurlu olarak karıştığı her kaza sonrasında, gelecek poliçe döneminde daha fazla sigorta primi ödüyordu. Ancak bir sürücünün trafikte risk yaratması için sadece kaza yapması gerekmiyor; kazaya sebebiyet verebilecek trafik kuralları ihlalleri de riske sebep olabiliyor.

 

Yapılan yeni düzenleme ile trafik kuralları ihlalleri de trafik sigortası prim belirleme usulü kapsamına alınıyor. Böylelikle sürücü, trafikte hiçbir kazaya karışmasa dahi, ihlal ettiği trafik kuralları sebebiyle daha fazla prim ödemek durumunda kalabilecek.

Trafik Sigortasında Basamak Tarifesi ve Yeni Düzenleme

Trafik sigortasında, araç sahiplerinin ödeyeceği sigorta primleri basamak tarifesi üzerinden belirleniyor. Yeni ehliyet alan her sürücü, tarifeye 4. basamaktan giriş yapıyor. Örneğin bu sürücü, ilk bir yılı hiç kaza yapmadan tamamlarsa 3. basamağa inerek gelecek poliçe döneminde daha az prim ödüyor. Aynı şekilde eğer kaza yaparsa 4. basamaktan 5. basamağa çıkıyor ve daha fazla prim ödüyor. Aynı poliçe dönemi içerisinde iki defa veya daha fazla sayıda kusurlu olarak kazaya karışan sürücü, gelecek poliçe döneminde karıştığı kaza sayısı kadar üst basamağa yükseliyor ve daha fazla prim ödüyor. 7. ve son basamakta bulunan sürücüler ise trafikte ağır risk taşıyan araçlar olarak kabul edilip, “riskli sigortalılar havuzu” olarak adlandırılıyor. Bu sürücülerin sebep olduğu kazalar, yine aynı basamaktaki sürücülerden toplanan primlerden karşılanıyor. Basamak tarifesi hakkında daha detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Söz konusu basamak tarifesi, artık sadece yaşanan kazaları değil, aynı zamanda da yapılan trafik kuralları ihlallerini de dikkate alıyor. Dolayısıyla, nasıl ki bir sürücü kusurlu olarak karıştığı kazada bir üst basamağa geçerek daha fazla prim ödüyor ise, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler de hem idari para cezası ve ceza puanı alırken, hem de gelecek poliçe döneminde daha fazla trafik sigortası primi ödemek durumunda kalacaklar.