Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?
Yayınlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Trafiğe çıkan her araç için zorunlu tutulan trafik sigortası, diğer sigorta türlerinden farklı olarak aracı ve kişiyi değil; araç sahibinin sebep olduğu kazalarda karşı tarafın haklarını korur. Bu yönüyle trafik sigortası bir çeşit sorumluluk sigortasıdır. Bu doğrultuda trafik sigortasının karşıladığı hasarlar ve sağladığı teminatlar Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından Trafik Sigortası Genel Şartları halinde belirlenmiştir.

Trafik Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar

Trafik sigortası, yalnızca aracın ruhsat sahibi için geçerli olan bir poliçedir. Araç sahibinin karıştığı kazalarda karşı tarafta sebep olduğu hasarları gideren trafik sigortası, araçta birinci derecede yakınlar dahi seyahat ediyor olsa bile onların maddi ve manevi tazminatlarını karşılamaz.  Ayrıca trafik sigortasının devreye girebilmesi için aracın trafikte seyir halinde olması gerekmektedir. Örneğin, park halindeki bir aracın 3. kişilerde sebep olabileceği herhangi bir maddi veya bedeni hasar, trafik sigortası kapsamına girmez.

 

Sigortalı araç ticari bir amaçla kullanılıyorsa, kaza sonrasında hasar sebebiyle oluşabilecek olan gelir kayıpları da trafik sigortası kapsamına girmemektedir. Örneğin işletme halindeki bir ticari taksi, karıştığı kaza sonucunda bakım ve onarım işlemleri için bir süre serviste kalabilir. Serviste geçen bu zaman zarfında aracın işletilememesi sonucu oluşacak gelir kaybı, trafik sigortası tarafından karşılanmamaktadır. Araç içerisinde bulunan, ruhsata işli LPG tankı dışında, yanıcı veya parlayıcı maddelerden kaynaklanan hasarlar da trafik sigortası kapsamına girmemektedir. Ayrıca, taşınan bagaj veya benzeri eşyalar da sigorta tarafından güvence altına alınmamaktadır. Bu gibi durumlarda oluşabilecek hasarlar, araç sahibinin sorumluluğundadır.

 

Çalınan, gasp edilen bir sigortalı araç ile işlenen suçlardan da sigorta şirketi veya ruhsat sahibi sorumlu tutulmamaktadır. Fakat böyle durumlarda, aracın çalındığı yönünde bildirimde bulunulması, sonrasında trafik sigortasından faydalanma imkanı tanıyacaktır.

 

Bakım ve onarım faaliyetleri için servislerde bulunan araçların, sürücü hatası veya teknik bir arızadan dolayı sebep olabileceği hasarlar da trafik sigortası kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla beraber aynı sürücüye ait iki aracın karıştığı kazalar da aynı şekilde kapsam dışıdır. Çünkü trafik sigortasının asıl maksadı, kazalarda 3. kişilerin hak ve hukukunun korunmasıdır. Dolayısıyla, ticari maksatlı karşılıklı taahhüdün olduğu durumlarda veya ruhsat sahibinden başka birinin maddi veya bedeni hasarının olmadığı durumlarda trafik sigortası devreye girmez. Özet olarak;

 • Park halinde yaşanan kazalar,
 • Farklı sürücü tarafından karışılan kazalar,
 • Ticari araçlarda oluşabilecek gelir kayıpları,
 • Ruhsata işli LPG haricinde yanıcı ve yakıcı maddelerin sebep olduğu kazalar,
 • Kaza sonrası bagaj veya yükte meydana gelen hasarlar,
 • Serviste, çekek yerinde yaşanan kazalar

trafik sigortasının kapsamı dışındadır.

Trafik sigortasının hasar bedellerini tazmin etmediği bu gibi durumlar için araç sahipleri genellikle kasko sigortasını tercih etmektedirler. Trafik sigortasının herhangi bir güvence sunmadığı çalınma, yanma gibi durumlar, kasko poliçesinin ana teminatları arasındadır. Peki trafik sigortasının ana teminatları nelerdir? Bu teminatlardan sürücüler nasıl faydalanabilirler?

Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

Kaza sonrasında mağdur tarafın ihtiyaç ve haklarını gözeten zorunlu trafik sigortası ana hatlarıyla üç teminat sunmaktadır.

 • Maddi Hasar: Sürücünün hukuki sorumluluğu dahilinde, kendisinin kusuru sebebiyle zarar gören araçların maddi hasarı sigorta tarafından karşılanır. Burada limit otomobiller için araç başına 36.000 TL, kaza başına 72.000 TL’dir.
 • Sağlık Giderleri: Trafik kazasında yaralanma durumunda oluşabilecek sağlık giderleri trafik sigortası tarafından karşılanır. Kazada yaralanan hasta, sonrasında hayatını kaybetse dahi ilk yardım, muayene, ayakta veya yatarak tedavi için oluşabilecek tüm hastane ve sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanır. Otomobiller için sağlık gideri limiti kişi başına 360.000 TL, kaza başına 1.800.000 TL’dir.
 • Sakatlanma ve Ölüm: Kaza sonucunda sakatlanma veya ölüm yaşanması halinde “destekten yoksun kalma tazminatı” devreye girmektedir. Sigorta denetleme uzmanları tarafından belirlenecek bu tazminatta kişinin kusur oranı, yaşı, geliri ve geride kalanların yardıma muhtaçlığı baz alınmaktadır. Sakatlanma ve ölüm konusundaki tazminatlarda da otomobiller için üst limit kişi başına 360.000 TL, kaza başına ise 1.800.000 TL’dir.

Trafik sigortasının sağladığı bu üç temel teminatın  herhangi birinde giderler üst limiti aşarsa, araç sahibinin sorumluluğu devreye girmektedir. Araç sahibinin kasko poliçesi bulunması ve bu poliçede de “İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası” bulunması halinde, trafik sigortasının tazminat limitini aşan tutarlar buradan karşılanabilmektedir. Kaza sonrasında sürücüye açılabilecek davalarda oluşacak giderler de trafik sigortası kapsamındadır.

 

Trafik sigortasının sağladığı bu ana teminatlar dışında, poliçeye ekletilecek ek teminatlarla güvence kapsamı genişletilebilir.

Artı Trafik Sigortası Nedir?

Genel hatlarıyla trafik sigortası karşı tarafın, kasko sigortası ise araç sahibinin hasarlarını karşılıyor olsa da, trafik sigortası poliçesine eklenecek bazı teminatlarla kaza anından birçok avantajdan faydalanmak mümkün olacaktır. Trafik sigortasının ana teminatları dışında ek teminatlar da barındıran poliçelere artı trafik sigortası denir. Artı trafik sigortası kapsamında poliçeye eklenebilecek teminatlar aşağıdaki gibidir:

 • Yol Yardımı: Sigorta poliçesine ekleteceğiniz yol yardımı teminatıyla kaza sonrasında aracınız için çekici hizmetinden faydalanabilirsiniz.
 • Konaklama Yardımı: Özellikle şehirler arası yolculuklarda gerçekleşebilecek kazalarda sürücülere avantaj sağlayan konaklama yardımı seçeneği ile kaza sonrası konaklama ihtiyacınız giderilmektedir.
 • Kısmi Kasko: Kaskonun bazı avantajlarından, trafik sigortası ile de faydalanmak mümkün. Yanma ve çalınma durumlarında geçerli olacak kısmi kasko teminatını poliçenize ekleyebilirsiniz.
 • Mini Onarım: Kasko sigortasında olduğu gibi trafik sigortasında da mini onarım teminatı ile, ufak kazalarda hasarsızlık indiriminizi bozmadan tamirat hizmeti alabilirsiniz.

Görüldüğü üzere trafik sigortası da, kasko gibi, birçok farklı teminata sahip olabiliyor. Trafik sigortasından en iyi şekilde faydalanmak için, poliçe kapsamını bilmek oldukça önemli. Dolayısıyla trafik sigortası alırken yapılacak sigorta karşılaştırmaları ile poliçe kapsamlarını ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz.

 

Tamoniki.com aracılığıyla, trafik sigortası kapsamlarını karşılaştırıp, ihtiyacınıza en uygun poliçe tekliflerine ulaşmanız yalnızca 2 dakikanızı alır.