Kaskoda Gasp ve Çalınma Teminatları
Yayınlanma Tarihi : 17 Eylül 2019

Kaskoda Gasp ve Çalınma Teminatları

Kasko sigortası, her araç sahibinin her zaman ihtiyaç duyabileceği birçok ana ve ek teminat içermektedir. Bu güvenceler içerisinden 4 tanesi ana teminat olarak kasko sigortalarında bulunur. Çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma risklerini güvence altına alan bu dört teminattan en az birinin bulunmadığı kasko poliçelerine ise dar kasko adı verilir.

 

Kaskonun ana teminatları içerisinde bulunan çalınma teminatı, aracın gasp edilmesi durumunu ifade etmektedir. Ancak bir aracın çalınması için mutlaka gasp edilmesi gerekmediği gibi, çalınmaya teşebbüs esnasında gerçekleşen veya araç çalındıktan sonra suçlu yakalanana kadar geçen sürece araca gelebilecek fiziksel hasarlara karşı da, kaskoya ek sözleşme ile ilave edilen bazı teminatlar ile koruma sağlanmaktadır.

Kaskoda Hırsızlık Teminatları

Tüm sigortacılık türlerinde, sigorta şirketlerinin sigortalıdan bekledikleri bazı sorumluluklar vardır. Suistimal veya ağır ihmalin olmaması, araba sürmeye elverişli durumda bulunmak gibi sorumluluklarını yerine getiren sürücüler, kasko sigortasının tanıdığı teminatlardan faydalanabilir.

 

Hırsızlık, gasp, çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında da kasko sigortası birçok teminat sunmaktadır.

Asıl Anahtar ile Aracın Çalınması Klozu

Kasko Genel Şartları belgesinde yer alan “araç anahtarının ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” hükmü gereğince aşağıdaki durumlar kaskonun güvence sahasındadır:

 

  • Aracın asıl anahtarının, araç sahibi veya sürücüsünün öldürülmesi, yaralanması, tehdit edilmesi veya zor kullanılması sonucunda ele geçirilmesi durumunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda ortaya çıkacak hasar ve ziyalar,
  • Araç anahtarının, araç sahibi veya sürücüsü iradesinde iş yeri veya ev gibi kapalı ve kilitli bir ikametgahta bulunmasına rağmen, bu mahale zor kullanarak girilmesi ile gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında ortaya çıkan hasarlar,
  • Aracın, kanunen geçerli bir belge ile gözetim, bakım veya onarım için verildiği kurum tarafından veya o serviste iken başkası tarafından çalınması sonucu yaşanan hasarlar

 

Asıl anahtar ile aracın çalınması klozu kapsamındadır. Bu teminat kapsamına girmeyen ve sigorta tarafından karşılanmayan hasarlar ise aşağıdaki gibi:

 

  • Araç anahtarının zor kullanılmaksızın, zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık kapı, pencere gibi alanlardan girilerek kapalı mekandan çalınması,
  • Aracın asıl veya yedek anahtarının, camlar ve kapılar kilitli olsa dahi, araç içerisinde bırakılması,
  • Dolandırıcılık veya güveni kötüye kullanma sonucunda, araç sahibinin anahtarı teslim ettiği durumlar,
  • Yetkili olmamasına rağmen kendini yetkiliymiş gibi tanıtan insanlara güvenilerek aracın emanet veya teslim edilmesi durumlarından ortaya çıkan hasarlar.

 

Ayrıca aracın anahtarının kaybedilmesi sonucunda çalınması veya kaybolması durumunda da, anahtarın ve kilit sisteminin değiştirilmesi, tekrar kodlama yapılması gibi masraflar teminat limiti dahilinde kasko tarafından karşılanır.